GRAFICUL ședinței publice din data de 23 august 202

GRAFIC

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ DE REPARTIZARE DIN 23 AUGUST SE VA DESFĂȘURA LA BRAGADIRU, ILFOV,

CASA DE CULTURA MIHAI EMINESCU, ȘOSEAUA ALEXANDRIEI NR 251, ÎNCEPÂND CU ORA 9.30

ORDINEA OCUPĂRII POSTURILOR DIDCATICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ŞEDINŢELE DE REPARTIZARE ESTE URMATOAREA:

ORELE 9,30-13

  1. candidaţi care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional,       sesiunea 2022, conform art. 64 alin. (9), după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2022-2023, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2021 şi/sau 2020, respectiv 2021, 2020, 2019 şi/sau 2018 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învătatori;
  2. cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific;
  3. candidaţi cu nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2022, conform art. 64 alin. (9), după caz, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

ORELE 13-16

  1. candidaţi care au obţinut nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) în profilul postului solicitat la concursurile naţionale, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor şi mediilor de repartizare;
  2. candidaţi care au obţinut nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) în profilul postului solicitat la concursurile naţionale, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor şi mediilor de repartizare;
  3. candidaţi care au obţinut nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci) la proba scrisă în profilul postului solicitat la concursurile naţionale din sesiunile 2021, 2020 şi/sau 2019 şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au mai obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;
  4. candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2022, şi care au obţinut nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;
  5. candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursurile naţionale din sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 şi/sau 2016, care au obţinut nota la proba scrisă/media de repartizare minimum 7 (şapte) şi nu au mai participat ulterior la alte concursuri naţionale sau nu au mai obținut note sub 7 (şapte) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare;
  6. candidaţi care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi în etapele anterioare, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

Noutăți

Autentificare