Evaluare Nationala cls VIII

Pentru informații suplimentare referitoare la evaluare naționala, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a pus la dispoziție numărul de

TEL VERDE 0800 080 345

Vizualizarea lucrărilor redactate la probele din cadrul examenului de Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021

Lucrările solicitate pentru vizualizare, în conformitate cu prevederile Procedurii ME nr. 29397/31.05.2021, vor putea fi vizualizate la sediul ISJ Ilfov, Calea 13 Septembrie nr. 209, sector 5, Bucureşti, în perioada 26-30 iulie 2021, În intervalul orar 11.00-13.00, cu respectarea prevederi lor procedurii menţionate.

Citește mai departe...

Precizări privind redactarea lucrărilor scrise din cadrul examenului de Evaluare Naţională 2021

Vă transmitem, anexată, adresa Ministerului Educaţiei nr. 29582/04.06.2021, înregistrată la ISJ Ilfov cu nr. 7749/07.06.2021 , care cuprinde precizări privind redactarea lucrărilor scrise din cadrul examenului de Evaluare Naţională 2021, inclusiv anexele 1-6.

Aceste precizări vor fi puse la dispoziţia Comisiei pentru Evaluarea Naţională la cls a VIII-a din unitatea de învăţământ şi vor fi valorificate în cadrul instruirii asistenţilor.

Descarca Adresa Ministerului Educaţiei nr. 29582/04.06.2021

Calendarul de desfăşurare a evaluării naționale pentru absolven!ii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021

7 - 11 iunie 2021

Înscrierea la evaluarea națională

22 iunie 2021

Limba şi literatura română - probă scrisă

24 iunie 2021

Matematica - probă scrisă

25 iunie 2021

Limba şi literatura maternă - probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14,00)

Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor

29 iunie 2021 (ora 16,00-ora 19,00) - 30 iunie 2021 (ora 8,00 - ora 12,00)

Depunerea contestaţiilor

30 iunie - 4 iulie 2021

Soluţionarea contestaţiilor

4 iulie 2021

Afişarea rezultatelor finale

Etapa specială

28 iunie-2 iulie 2021 Înscrierea la etapa specială a evaluării naționale (se pot înscrie numai candidaţii care, conform certificatului medical prezentat, nu s-au putut înscrie în perioada 7 - 11 iunie 2021)
5 iulie 2021 Limba şi literatura română - probă scrisă
6 iulie 2021 Matematica - probă scrisă
7 iulie 2021 Limba şi literatura maternă - probă scrisă
9 iulie 2021 Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (ora 12,00)
9 iulie 2021 Depunerea contestaţiilor (orele 14,00-20,00)
10 - 11 iulie 2021 Rezolvarea contestaţiilor
12 iulie 2021 Afişarea rezultatelor finale (după ora 12,00)

 

NOTĂ: La solicitarea comisiilor judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii dasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.

Descarcă Ordinul pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul scolar 2020-2021

Noutăți

Autentificare