Programul de master – Management educațional al Universității Lucian Blaga din Sibiu

Prin acest program ne propunem:

 • formarea managerilor educaţionali capabili să-şi asume cu succes funcţii de conducere în cadrul diferitelor structuri şi compartimente ale invăţământului şi organizaţiilor cu profil educaţional (şefi de departamente/arii curriculare, directori de şcoli, inspectori şcolari, funcţionari superiori în organismele centrale ale invăţământului, directori de proiecte etc.);
 • pregătirea formatorilor care să organizeze şi să coordoneze programe de iniţiere şi perfecţionare in ariile managementului educaţional sau care să acorde asistenţa tehnică instituţiilor interesate;
 • dezvoltarea abilităţilor de cercetare, a expertizei metodologice a viitorilor absolvenţi, în vederea participării la cercetarea ştiinţifică, la creşterea cunoaşterii ştiinţifice de profil şi a fundamentării teoretice a practicilor manageriale din unităţile educaţionale.

Titlul calificării obținut în urma absolvirii acestui program de master este acela de” Manager educațional”

Competenţe generale oferite de program sunt:

 • Formarea capacitatii de leadership necesara educatorilor.
 • Formarea capacităţii de fundamentare a deciziilor în soluţionarea problemelor de comunicare cu personalul didactic si nedidactic, cu elevii şi cu familiile acestora, cu comunitatea.
 • Formarea competenţelor de dezvoltare a carierei.
 • Formarea unui sistem de atitudini corespunzătoare deontologiei şi susţinerea profilului aptitudinal.

Competenţele specifice care vor fi dobândite:

 • Dezvoltarea competenţelor de proiectare strategică.
 • Dezvoltarea capacităţii de management operaţional a activităţii unităţii de învăţământ.
 • Formarea capacităţii de a integra TIC în managementul educaţional.
 • Consolidarea capacităţii de evaluare şi autoevaluare.
 • Lărgirea perspectivei privind diversitatea şi multiculturalitatea.
 • Dezvoltarea capacităţilor de relaţionale cu factorii relevanţi.
 • Dezvoltarea capacităţii de a concepe și dezvolta proiecte educaţionale

Mai multe informații despre programul de master puteți obține pe pagina de facebook a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic: https://www.facebook.com/DPPDSibiu sau direct, pe site-ul Universității: https://admitere.ulbsibiu.ro/media/2022/Criterii_Socio-Umane.pdf, pagina 17, respectiv https://admitere.ulbsibiu.ro/media/2022/Calendar_Socio-Umane.pdf

 

Descarca Adresa ISJ Ilfov

Noutăți

Autentificare