Consfatuirea judeteana a profesorilor de educatie fizica și sport

CATRE TOATE UNITATILE DE iNVATAMANT DIN JUDETUL ILFOV
În atentia conducerii unitatii $i a cadre/or didactice care predau educatie fizicii și sport

Consfatuirea judeteana a profesorilor de educatie fizica și sport va avea loc vineri, 17.09.2021, in intervalul orar 08.00-10.00, in sistem videoconferinta.

Cadrele didactice care predau educatie fizica și sport vor accesa linkul de conectare incepand cu ora 7:45: meet.google.com/fky-jchy-fgi

Teme de dezbatere/informare:
1. Diagnoza procesului educational - aria curriculara Educatie fizica și sport, in contextul pandemiei COVID 19;
2. Prioritati ale educatiei pentru anul școlar 2021-2022;
3. Cadrul normativ privind organizarea procesului de invatamant in anul școlar 2021-2022;
4. Elemente de noutate;
5. Consiliere/monitorizare prin activitatea de inspectie școlara;
6. Formare continua;
7. Competitii sportive școlare.

Directorii unitatilor de invatamant vor facilita participarea profesorilor de educatie fizica și sport la activitate.

Descarca Adresa privind Consfatuirea judeteana a profesorilor de educatie fizica și sport

Noutăți

Autentificare