În atenția candidaților absolvenți 2021 înscriși la concursul de ocupare a posturilor vacante din data de 21 iulie 2021

Precizări referitoare la validarea fiselor de inscriere pentru candidații concursului național de ocupare a posturilor didactice sesiunea 2021. Neprezentarea candidaților la validarea fiselor de inscriere atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

Absolvenții promoției 2021 pot participa la proba scrisa numai după  prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogica, ei își pot valida fisa de înscriere în data de 21 iulie pana la ora 8, la centrul de examen.

Noutăți

Autentificare