Lista candidaților înscriși pentru susținerea lucrării scrise la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/ rezervate din data de 21 iulie 2021 și repartizarea pe săli

Lista candidaților înscriși pentru susținerea lucrării scrise la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din data de 21 iulie 2021 și repartizarea pe săli.

Listele sunt afișate și la avizierul centrului de concurs Liceul Teoretic Horia Hulubei Măgurele Ilfov (Corp A - ȘCOALA GENERALĂ Strada FIZICIENILOR nr 42 )

Descarca Lista Candidatilor si repartizarea lor pe sali

Descarca Lista Salilor si a candidatilor repartizati in fiecare sala

Descarca Repartizarea salilor pe etaje

Noutăți

Autentificare