Precizari privind domiciliul in actele de identitate

În cadrul oricăei etape de înscriere în învăţământul preşcolar, primar, simulare, examene şi concursuri naţionale, precum şi la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare în învaţământul preuniversitar, sesiunea 2021, unitaţile de învaţământ şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti vor accepta pentru legitimare/dovadă a domiciliului documentele menţionate in adresa anexata.

Descarca Adresa Ministerul Afacerilor Interne

 

Noutăți

Autentificare