Nota analiza CAZIERULUI JUDICIAR și ADEVERINȚA

În conformitate cu art. 113, alin. 1 și 2 din Metodologia – cadru aprobată prin OMEC nr. 5991 / 11.11.2020, la etapele de mobilitate a personalului didactic este necesară analiza CAZIERULUI JUDICIAR și ADEVERINȚA din Registrul național cu privire la persoanele care au comis infracțiuni asupra minorilor.

La etapa de Pretransfer este necesară numai ADEVERINȚA din Registrul național cu privire la persoanele care au comis infracțiuni asupra minorilor.

Noutăți

Autentificare