ACORD DE PARTENERIAT PENTRU SUSȚINEREA CAMPANIEI ,,VACCINARE ȘI TESTARE PENTRU ÎNVĂȚARE”

Încheiat între:
MINISTERUL EDUCAŢIEI, cu sediul în Bucureşti, strada General Berthelot 28-30, Sector 1, cod 010168, Bucureşti, CIF 13729380, reprezentat legal de domnul Sorin Mihai CÎMPEANU, în calitate de ministru

și

Consiliul Național al Rectorilor, reprezentat prin președinte prof. univ. dr. Daniel DAVID, Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET”, reprezentată prin președinte prof. Marius Ovidiu NISTOR, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, reprezentată prin președinte prof. Simion HANCESCU, Federația Națională Sindicală ”ALMA MATER”,  reprezentată prin președinte prof. univ. dr. Anton HADĂR, Consiliul Național al Elevilor reprezentat prin președinte Rareș VOICU, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, reprezentată prin președinte Horia Șerban ONIȚA, Uniunea Națională a Studenților din România, reprezentată prin președinte Ciprian ZAMFIR, Uniunea Studenților din România, reprezentată prin președinte Alexandru VASILE, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți-Învățământ Preuniversitar, reprezentată prin
președinte Iulian CRISTACHE, Organizația Salvați Copiii, reprezentată prin președinte executiv Gabriela ALEXANDRESCU,

au convenit la încheierea prezentului acord de parteneriat.


Acest acord constituie o premisă a asumării unui set de acțiuni convergente, care să susțină reîntoarcerea copiilor/elevilor la școală, cu prezența fizică, de îndată ce evoluția epidemiologică va permite acest lucru, precum și extinderea și eficientizarea programului de educație remedială destinat recuperării pierderilor educaționale generate de predarea online impusă de pandemia de COVID-19.

Prin acest acord de parteneriat, părțile susțin implementarea campaniei ,,Vaccinare și testare pentru învățare”, prin prezentări și dezbateri organizate în fiecare județ, având ca scop principal informarea elevilor, cadrelor didactice și a părinților, cu privire la importanța și necesitatea diminuării efectelor pandemiei de COVID-19, prin vaccinarea voluntară a personalului din învățământ și prin testarea elevilor (cu respectarea Ordinului de ministru comun 3235/93/04.02.2021 cu modificările și completările ulterioare) și a angajaților din sistemul educațional, în cazul prezentării unor simptome specifice și a situațiilor în care au fost contacți ai unor cazuri confirmate de infectare. De asemenea, partenerii vor întreprinde demersuri pentru prioritizarea vaccinării voluntare a elevilor majori și a studenților. În cadrul campaniei se vor analiza și alte probleme de interes pentru desfășurarea activităților în sistemul de învățământ și anume: pregătirea pentru susținerea examenelor naționale și a activităților remediale, organizarea simulărilor la nivel județean, plata burselor pentru elevi în cuantumul minim stabilit conform HG 1064/2020, transportul elevilor, modificarea planurilor cadru pentru liceu, formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea competențelor digitale și a digitalizării educației, analizarea necesității de extindere a perioadei de desfășurare a cursurilor, precum și alte probleme specifice, de interes pentru elevi, studenți și personalul din sistemul educațional, semnalate la nivelul unităților/instituțiilor de învățământ și a inspectoratelor școlare județene/ISMB.

Încheiat astăzi, 7 Aprilie 2021.

Descarca ACORD DE PARTENERIAT PENTRU SUSȚINEREA CAMPANIEI ,,VACCINARE ȘI TESTARE PENTRU ÎNVĂȚARE”

Noutăți

Autentificare