Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

EDUSAL 2.10.5

EdusalSetup_2_10_5.zip   

 

Următoarea versiune cu modificările necesare lichidării lunii martie va fi  livrata la începutul săptămânii viitoare.

Modificările aduse la versiunea 2.10.5 faţă de versiunea 2.10.4 constau în:
1. Implementarea modificărilor conform O.U.G. nr. 8/2018, respectiv:
i. Actualizarea algoritmului de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale (pensie) pentru persoanele aflate în concediu medical
ii. Actualizarea stagiului minim de cotizare de la 6 luni la 1 lună pentru tipurile de concedii medicale conform art. 7^1: „Prin derogare de la prevederile art. 7, până la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical."
iii. Actualizarea D112 începând cu luna de calcul ianuarie 2018 conform versiunii publicate de ANAF în data de 13 martie 2018
iv. Actualizarea Anexei 4

Atenţie! Conform noii versiuni de D112 publicată în data de 13 martie 2018, plafonarea contribuţiilor la nivelul salariului minim pe economie se aplică şi asupra veniturilor brute ale persoanelor aflate în concedii medicale, modificare care la versiunile anterioare nu a existat. 

Informare! Pentru aplicarea modificărilor conform OUG nr. 8/2018 în statele de plată închise ale lunilor ianuarie şi februarie 2018 se vor urma paşii:
i. se vor crea state de plată rectificative la lunile respective
ii. se va deschide statul de plată rectificativ la nivelul persoanelor aflate în concediu medical şi se va accesa forma de Pontaje. Se va tasta 1 zi liberă, se va reveni la valoarea anterioară şi se va salva
iii. se va accesa forma de Valori realizate pentru verificarea noii contribuţii de asigurări sociale
iv. mai departe este fluxul de lucru deja cunoscut pentru statul de plată rectificativ. Fluxul de lucru pentru statul de plată rectificativ poate fi descărcat de pe Portalul EduSAL (https://edusal.edu.ro/) din pagina de Fişiere utile.
v. Pentru cei care NU au depus D112 pentru luna februarie, după actualizarea datelor cu modificările realizate se va seta câmpul Este rectificativ pe Nu pentru a putea depune D112 ca fiind iniţială şi nu rectificativă. 

2. Implementarea articolului bugetar 10.03.08 pentru înregistrarea diferenţelor de contribuţii conform OUG nr.3/2018. Implementarea a fost realizată conform Adresei MFP.

3. A fost implementată noua zi liberă: 06 aprilie 2018 „Vinerea Mare”

4. Implementarea alineatelor 10.03.07 şi 10.03.08 la nivelul Trezoreriei

Informare! Pentru preluarea contului plătitor de la o lună la alta veţi proceda în felul următor:
- Se va merge în Setări generale / Nomenclator bănci
- Se va şterge Trezoreria
- Se va readăuga Trezoreria
- La nivelul Trezorerie din zona de Detalii conturi plătitoare se va selecta linia aferentă articolului 10.03.07 pe sursa şi nivelul de învătământ din care se plăteşte contribuţia asiguratorie pentru muncă şi se va acţiona butonul Modifică (analog pentru 10.03.08)
- În fereastra deschisă se va completa contul plătitor aferent articolului bugetar 10.03.07 (analog pentru 10.03.08)
- Pentru salvare se acţionează butonul Salvează

5. Au fost rezolvate problemele:
- Afişarea diferenţelor de contribuţii pe stat de plată, stat plată pe niveluri de învățământ
- Afişarea sporului de predare simultană pe raportul Stat de personal pentru persoanele care sunt încadrate cu coeficient de salarizare conform Legii 153/2017
- Problemele semnalate pe calcul de contribuţii la cei care sunt încadraţi pe Normă cumul
- Afișarea tuturor nivelurilor de învățământ în Recapitulație taxe
- Actualizare date pe ultimele 24 luni în Adeverința de sănătate

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.10.5, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.10.5).


Echipa EduSAL 

 

Sus