EDUSAL 2.11

EdusalSetup_2_11.zip

 

După instalarea versiunii 2.11, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni, statele de personal şi plată se vor invalida şi vor trece în starea în lucru!

Modificările aduse la versiunea 2.11 faţă de versiunea 2.10.5 constau în:
1.   Majorarea drepturilor salariale cu 20% pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar conform legii cadru nr. 153/2017, cu excepţia personalului din Casa Corpului Didactic şi Inspectorate Scolare Judeţene.
Atenţie! Se majorează drepturile salariale doar personalului didactic din Anexa I – „ÎNVĂŢĂMȂNT" şi Ordinului comun (ataşat).
Notă: În această versiune nu este implementată compararea și implicit, plafonarea drepturilor salariale cu grilele din Legea cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022 pentru funcțiile specifice Inspectoratelor școlare județene. Acest lucru va fi livrat într-o versiune dedicată, în primele zile ale săptămânii viitoare.

2.   Încadrarea personalului medical pe grila din 2022 conform reglementărilor specifice Familiei ocupaţionale - „SĂNĂTATE"

3.   Actualizarea algoritmului de calcul pentru salariul de bază aferent încadrărilor setate pe coeficient de salarizare conform răspunsului primit de la Ministerul Muncii (adresa ataşată) astfel:
 - De la 1 ianuarie 2018 Salariul bază (grilă) Legea 153 = Coeficient salarizare * 1.450 lei * 1,25
 - De la 1 martie 2018 Salariul bază (grilă) Legea 153 = Coeficient salarizare * 1.450 lei * 1,25*1,2

4.   Modificarea algoritmului conform O.U.G. nr. 3/2018 începând cu luna martie 2018 pentru salariaţii pentru care se aplică art. 146, alin. (5^1) - (5^3) şi art. 168, alin. (5^1), respectiv:
 - Impozitul nu va mai fi influenţat de diferenţele de contribuţii.
 - Impozitul final reţinut de la salariat va fi cel calculat conform venitului brut realizat şi contribuţiilor neplafonate.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.11, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.11)


Numai bine,
Echipa EduSAL

Noutăți

Anunturi

Autentificare