Compartimentul Salarizare, Normare, Edusal

Kit EDUSAL 2.33 Corectii

Descarca kitul EDUSAL ver. 2.33

Kit EduSAL V_2.33

Kit EduSAL V_2.33

PROCEDURA PLATA EXAMENE NATIONALE

Procedura plata examene nationale

EDUSAL 2.32.3

edusal_2.32.3.zip

Legea privind concediile a fost promulgata

Descarca Monitorul Oficial

EDUSAL 2.32.2

Edusal_2.32.2.zip

EDUSAL 2.32.1 corectat

EDUSAL_2.32.1_corectat.zip

Instalarea versiunii 2.32.1 se realizează și automat. Vă rugăm să nu interveniți asupra aplicației până la finalizarea actualizării!

Modificările aduse la versiunea 2.32.1 constau în:

  1. În statele de personal, pentru calculul numărului de ore în regim de plata cu ora, se va utiliza formula: Norma didactică lunară* Norma PO/Norma PO minorități

Notă: Se vor actualiza toate valorile înregistrate în statul de personal, pe Număr ore PO/Număr ore PO minorități, cu respectarea formulei de mai sus.

  1. În statele de plată, maximul admis pentru numărul de ore în regim de plata cu ora este:

Norma didactică săptămânală * Norma PO /Norma PO minorități * Număr săptămâni cursuri.

  1. Începând cu statele rectificative aferente lunii ianuarie 2021 respectiv, cu statele inițiale ale lunii februarie 2021, se pot corecta / introduce pontajele cadrelor didactice care, în perioada vacanțelor școlare au desfășurat activitate:
  • în locul ordonatorului de credite, aflat în concediu de odihnă sau în incapacitate temporară de muncă
  • în cadrul Comisiilor de concurs, a Comisiilor de examene, a Consiliilor de Administrație desfășurate în baza metodologiilor și calendarelor aprobate prin Ordin de Ministru.
  • în cadrul comisiilor pentru ocuparea posturilor vacante (didactic auxiliar/nedidactic) aprobate conform legislației în vigoare.

În acest sens, se vor completa câmpurile nou introduse în forma Pontaj:

Număr și Data rechemare CO / PV CA și Emitent

Această versiune este pentru întocmirea statelor de personal/plată pentru luna februarie 2021.

După instalarea versiunii v.2.32.1 și inițializarea lunii februarie 2021, statul de personal va fi în starea ”În lucru”.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.32.1, vă informăm că pentru transmiterea statelor de personal/plată pentru luna februarie 2021, este necesară instalarea noii versiuni.

Numai bine,

Echipa EduSAL

-----ACTUALIZARE ORA 20:40----

Prin această versiune pentru încadrările secundare din statul de personal a fost ridicată limitarea la 3 săptămâni a numărului de ore la plata cu ora.

Vă rugăm să transmiteţi şcolilor (care au personal încadrat la plata cu ora pe încadrări secundare) kitul pe canalele dvs proprii de comunicare cu şcolile. Vă rugăm să vă asigurați că pe pe canalele dvs proprii de comunicare cu şcolile să fie DOAR acest kit.

Versiunea aceasta NU se instalează automat. 

Numai bine,

Echipa EduSAL

Noutăți

Autentificare