Anunț ședinta publica de repartizare a cadrelor didactice conform Metodologiei

NOTA

În data de 01.09.2022, ora 9:30, se organizeaza la sediul ISJ Ilfov,Calea 13 septembrie nr 209,sect 5, București, ședinta publica de repartizare a cadrelor didactice conform Metodologiei, în urmatoarea ordine:

a) candidații prevazuti la art. 94 alin. (7) din Metodologie;

b) candidații prevazuti la art art. 96 alin. (3) din Metodologie;

c) ) candidații prevazuti la art art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;

d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie

              În perioada 25 august-2 septembrie 2022 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conform prevederilor art.84 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2022, precum şi pentru cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației

Cadrele didactice care s-au titularizat in urma Concursului din 13 iulie 2022 , pot ridica deciziile, de la sala de ședințe a ISJ Ilfov.

Noutăți

Autentificare