Ocuparea funcţiilor vacante de inspector şcolar în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, prin detaşare în interesul învăţământului, an şcolar 2022-2023

În perioada 27-29 iulie 2022 se desfăşoară selecţia şi încadrarea personalului, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile vacante de inspector şcolar în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, în anul şcolar 2022-2023.

Dosarele de în scriere pentru ocuparea funcţi ilor vacante se vor depune în format letric la Secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, în perioada 27 iulie - 5 august 2022 şi vor cuprinde, obligatoriu, următoarele documente:

  1. Curriculum Vitae Europass
  2. Copie după actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionează ca titular(ă)
  3. Copia după actul de identitate (BT/CT)
  4. Copie după acte le de studii
  5. Acordul de detaşare pe funcţia vacantă de inspector şcolar (anexat)

Descarca Anunt privind Ocuparea funcţiilor vacante de inspector şcolar în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, prin detaşare în interesul învăţământului, an şcolar 2022-2023

Descarca Situatia functiilor vacante de inspectori scolari pentru 2022 - 2023

Noutăți

Autentificare