Casa Corpului Didactic București a lansat un nou apel de selecție, în cadrul proiectului CRED, pentru cadre didactice din învățământul primar și gimnazial care nu au participat până acum.
Vă rugăm să asigurați informarea tuturor unităților de învățământ din rețeaua școlară a Municipiului București și a județului Ilfov, referitor la continuarea procesului de selecție a cadrelor didactice în cadrul proiectului CRED.

Având în vedere contextul actual, considerăm o mare oportunitate pentru fiecare cadru didactic participarea la acest curs desfășurat în format online, având alocate 120 de ore (desfășurate sincron și asincron, platforma online) și 30 de credite profesionale transferabile. Menționăm că în cadrul cursului sunt abordate tehnici de lucru și metode colaborative bazate pe aplicații online, utile în proiectarea și organizarea activității didactice.

Cursul este gratuit, se desfășoară în perioada ianuarie-aprilie 2022 și se adresează cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial.

Sunt în completare grupele pentru următoarele încadrări:
►Învățământ primar
►Limba și literatura română,
►Limba și literatura engleză,
►Limba și literatura franceză
►Matematică,
►Fizică,
►Chimie,
►Biologie,
►Istorie,
►Geografie,
►Educație socială,
►Religie,
►Educație fizică și sport,
►Educație tehnologică,
►TIC

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CRITERII DE SELECȚIE:

 1. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel primar și gimnazial;
 2. Cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puțin definitivarea în învăţământ;
 3. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul gimnazial, care a detinut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:
  • directori și directori adjuncți din unități de învățământ
  • membri ai Consiliului de Administrație,
  • inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate
  • personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației
 4. Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel primar și gimnazial.

Înscrierea se realizează online, prin completarea acestui FORMULAR ÎNSCRIERE CRED (ianuarie-aprilie 2022) (click pe linkul formularului).

Termen de înscriere: 26.11.2021.

Vă așteptăm!

Descarcă Adresa Referitoare la: Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la programul de formare continuă, CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar și gimnazial