Cercul pedagogic al profesorilor de limba franceză

Joi , 18.11.2021, în intervalul orar 12 h-14 h, va avea loc Cercul pedagogic al profesorilor de limba franceză, în sistem online.

Linkul întălnirii:meet.google.com/iqo-uyog-pst

Agenda de lucru

1.Dezbatere

Tema:   Proiectarea activității didactice în condițiile predării- învățării -evaluării în sistem combinat( față în față, online, sincron, asincron). Flexibilizarea demersului didactic în funcție de contextual educațional.
Coordonator:Inspector școlar:IONESCU Ioana

2.Evaluarea competențelor transversale.

Propunători: prof. COMAN Angelica, Școala Gimnazială Ioan Bădescu, localitatea Popești-Leordeni,

3.Formarea continuă a profesorilor de limbi moderne prin susținerea inspecțiilor curente de specialitate și a examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Propunător: Inspector școlar: IONESCU Ioana

4.Noutăți legislative de etapă-Propunător: Inspector școlar: IONESCU Ioana
  • Ordin ME nr. 5550/ 05.11.2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5447/2020;
  • Ordin ME nr.5549/05.11.2021 privind structura anului școlar 2021-2022;
  • Adresa ME nr. 34799/05.11.2021.Precizări privind disciplinele la care se susțin lucrări scrise de evaluare semestrială( teze) în anul școlar 2021-2022.

Directorii unităților de învățământ vor asigura participarea profesorilor de limba franceză la activitate

Inspector școlar,
Prof. IONESCU Ioana

Noutăți

Autentificare