Conectare cu platforma SELFIE for TEACHERS

Către toate unitățile de învățământ de stat și particulare din județul Ilfov

În atenția doamnei/domnului director

     tuturor cadrelor didactice

Referitor la: Conectare cu platforma SELFIE for TEACHERS

A fost lansată platforma SELFIE for TEACHERS, ca etapă a Digital Action Plan al Comisiei Europene.

Profesorii din toate ciclurile de învățământ sunt invitați să se conecteze cu această platformă pentru a se autoevalua în domeniul digital, pentrua afla:

-          care este nivelul de tehnologie digitală, al tehnicilor personale de predare;

-          care sunt punctele forte și în ce domenii se pot aduce îmbunătățiri.

Vă rugăm să explorați și să promovați la nivelul școlilor SELFIEforTEACHERS, un instrument gratuit de autoreflecție pentru cadrele didactice.

Toate informațiile sunt disponibile pe  https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/selfie-for-teachers_ro

Prof. dr. Daniela BARBU

Inspector școlar pentru proiecte educaționale

Noutăți

Autentificare