Consfătuire judeţeană a profesorilor de limba şi literatura română, în sistem videoconferinţă

Prin prezenta, vă informăm că VINERI, 10.09.2021, în intervalul orar 12.00-14.00, se vor desfășura consfătuirile județene ale profesorilor de limba și literatura română, în sistem videoconferință.

Cadrele didactice vor accesa linkul de conectare începând cu ora 11.50.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aepMBdIUn1jNpMmNsKIG8kBydlnCurokBlRLqIqcEbjM1%40thread.tacv2/1631165498715?context=%7b%22Tid%22%3a%2246244a3f-30a0-4a4f-b767-ee83cdd13a8f%22%2c%22Oid%22%3a%2274628a77-5c72-4712-b097-67cfed323c97%22%7d

Directorii unităților de învățământ vor asigura participarea profesorilor de limba și literatura română/latină la activitate.

Teme pentru dezbatere

  1. Diagnoza procesului educațional la limba română, în contextul pandemiei COVID 19;
  2. Priorități ale educației pentru anul școlar 2021-2022;
  3. Cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2021-2022, noutăți, puncte critice, măsuri și acțiuni generate de acesta;
  4. Elemente de noutate;
  5. Consiliere/monitorizare prin activitatea de inspecție școlară;
  6. Formare continuă.

Inspector școlar pentru limba română,
Prof. GRIDAN Maria

 

Descarca Adresa privind consfătuirile judeţene ale profesorilor de limba şi literatura română, în sistem videoconferinţă.

Noutăți

Autentificare