Depunere contestatii la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din județul Ilfov

Contestaţiile se depun la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov în zilele de 27.07.2021, până la ora 21:00 şi de 28.07.2021, până la ora 12:00, Calea 13 Septembrie nr. 209, sector 5, Bucureşti.

În contestaţie candidatul precizează următoarele informaţii:

  • Numărul şi denumirea centrului de concurs şi judeţul unde a susţinut concursul
  • Numele, iniţiala tatălui şi prenumele
  • Codul numeric personal
  • Disciplina la care a susţinut proba scrisă
  • Nota contestată
  • Adresa de e-mail
  • Numărul de telefon
  • Denumirea uneia din institutiile/unitățile de învățământ absolvite

Descarca Modelul de contestatie

Noutăți

Autentificare