In perioada 11-17 mai 2021 se depun la ISJ Ilfov și dosarele pentru detasarea in interesul invatamantului.

ANUNȚ

In perioada 11-17 mai 2021 se depun la ISJ Ilfov și dosarele pentru detasarea in interesul invatamantului. 
Personalul didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la inspectoratul şcolar şi la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea, însoțit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră şi de avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.
 
 

GRASU Mariana
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
Managementul resurselor umane

 

Noutăți

Autentificare