Activități curente privind mobilitatea personalului didactic

ANUNȚ

În această perioadă se desfășoară următoarele activități privind mobilitatea personalului didactic:

  • Soluționarea cererilor de concediu fără plată în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ și transmiterea situației la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov;

Concursul național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor declarate vacante / rezervate în învățământul preuniversitar

  • 11 – 17 mai 2021 - înregistrarea dosarelor candidaților ( în format letric) pentru ocupare a posturilor didactice / catedrelor declarate vacante / rezervate în învățământul preuniversitar în intervalul orar   9.30 – 15.00 la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov (Calea 13 Septembrie nr. 209, sector 5, București).

             Detașarea la cerere

  • 11 -17 mai 2021 – înregistrarea la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov ( Calea 13 Septembrie nr. 209, sector 5, București) a dosarelor de înscriere însoțite de documente, în intervalul orar 9.30 – 15.00.

Detașarea în interesul învățământului

  • 11 – 17 mai 2021 – înregistrarea acordurilor pentru detașare la nivelul unităților de învățământ,
  • Până la 11 iunie – transmiterea de către unitățile de învățământ a listei cadrelor didactice pentru care                    s-a propus detașarea în interesul învățământului la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov ,
  • Până la data de 19 august 2021 – numirea prin detașare în interesul învățământului în funcțiile de conducere și control neocupate prin concurs.

         Repartizarea pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare sesiunile 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sau 2015

  • 11 – 17 mai 2021- înregistrarea la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov ( Calea 13 Septembrie nr. 209, sector 5, București) a dosarelor de înscriere însoțite de documente, în intervalul orar 9.30 – 15.00.

Notă: Conform art. 113 alin. 1 lit. b),c),d) și ali. 2, la această etapă de mobilitate este necesară analiza cazierului judiciar și verificarea în Registrul național a persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane asupra minorilor.

Noutăți

Autentificare