Ședința publică de repartizare a cadrelor didactice înscrise la pretransfer, se va desfășura în data de 26 aprilie 2021

Anunț

Ședința publică de repartizare a cadrelor didactice înscrise la pretransfer, se va desfășura în data de 26 aprilie 2021, la sediul ISJ Ilfov, Calea 13 septembrie nr. 209, sector 5, București, după următorul grafic:

    Ora 10.00
o    tehnologia informației și comunicării
o    educație fizică și sport
o    educație plastică
o    educatoare

    Ora 12.00
o    geografie
o    învățători
o    cultură civică
o    istorie
o    profesor itinerant
o    limba engleza
o    limba și literatura română
o    matematica
o    logopedie
o    schimb de posturi

 

Notă

Ierarhizarea cadrelor didactice se efectuează în conformitate cu art. 57 alineatul 5 din Metodologia privind mobilitatea persoanelor didactice aprobată prin OMEC nr. 5991/11.11.2020

„Art. 57 (5) La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerințele de studii conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală/inspecția specială la clasă, după caz, în profilul postului didactic solicitat şi, în ordine, de următoarele criterii, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră:
a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
b) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
c) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
d) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate,în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are şi domiciliul în aceeaşi localitate;
e) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
f) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;”

Descarca Fise ocupari 15.04.2021 in format Excel

Noutăți

Autentificare