Aplicarea prevederilor OM 3558/2021 pentru modificarea si completarea OMEC nr. 3125/1020 privind structura anului scolar 2020 - 2021

Către Inspectoratul Şcolar Judeţean/al Municipiului Bucureşti
În atenţia doamnei/domnului Inspector Școlar General

Ref: Aplicarea prevederilor OM 3558/2021 pentru modificarea sl completarea OMEC nr. 3125/1020 privind structura anului scolar 2020 - 2021


1. Pentru elevii care SUSŢIN examene naţionale (evaluare naţională şi bacalaureat)

 • În perioada 2 aprilie - 9 mai 2021, programul lor se desfăşoară după cum urmează:
  • vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie 2021;
  • cursuri în sistem online - luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021;
  • vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021.
 • După data de 9 mai 2021:
  • elevii din clasele care vor susţine evaluarea naţională vor avea cursuri în perioada: luni, 10 mai 2021- vineri, 11 iunie 2021;
  • elevii din clasele care vor susţine bacalaureatul vor avea cursuri în perioada: luni, 10 mai 2021 - vineri, 4 iunie 2021.

2. Pentru elevii care NU susţin examene naţionale:

În perioada 2 aprilie - 4 mai 2021:
Copiii din grupele de grădiniţă şi elevii din toate celelalte clase, care nu vor susţine examene naţionale (evaluare naţională şi bacalaureat), inclusiv elevii din clasele din învăţământul profesional şi tehnic şi postliceal, vor fi în vacanţă. În această perioadă, părinţii care doresc, pot trimite copiii la grădiniţă, dacă unele unităţi de învăţământ cu nivel preşcolar primesc avizul direcţiei de sănătate publică pentru a organiza activităţi educative cu copiii.

După data de 4 mai 2021:

 • copiii din grupele de grădiniţă şi elevii din toate celelalte clase, cu excepţia elevilor din clasele din învăţământul profesional şi tehnic, vor avea cursuri în perioada:
  • miercuri, 5 mai 2021- vineri, 25 iunie 2021 (durata totală a anului şcolar fiind de 33 săpt.)
 • elevii din clasele din învăţământul liceal tehnologic, cei din învăţământul profesional, postliceal (inclusiv postliceal militar) vor avea cursuri astfel:
  • elevii din învăţământul liceal - filiera tehnologică, clasele IX-XI zi, IX-XII seral şi frecvenţă redusă, elevii din învăţământul profesional, dual, profesional special:
   miercuri, 5 mai 2021- vineri, 16 iulie 2021 (durata totală a anului şcolar fiind de 33 săpt. + 3 săpt. = 36 săpt.)
  • elevii din învăţămânul postliceal (inclusiv postliceal militar) şi de maiştri - cursuri cu durata stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare:
   miercuri, 5 mai 2021 - până la finalizarea duratei cursurilor, conform planurilor-cadru de învăţământ

De exemplu, pentru calificarea „Asistent medical generalist", durata cursurilor este 42 de săptămâni.

 • In acest caz, după data de 4 mai 2021, cursurile se vor desfăşura în perioada: mai-27 august 2021
  (durata totală a anului şcolar fiind de 33 săpt. + 9 săpt. = 42 săpt.)

OMEC nr. 5459/2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020- 2021 va fi modificat corespunzător.

Descarca Adresa privind Aplicarea prevederilor OM 3558/2021 pentru modificarea sl completarea OMEC nr. 3125/1020 privind structura anului scolar 2020 - 2021

 

Noutăți

Autentificare