GRAFICUL SEDINTELOR PUBLICE ORGANIZATE DE ISJ ILFOV IN PERIOADA 1-13 SEPTEMBRIE

 1. Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13), care solicită detaşare în interesul învăţământului sau la cerere în baza hotărârii comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului şcolar şi a punctajului stabilit în baza criteriilor din anexa nr. 2 la Metodologie;
  1. depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaților;
   Termen: 1 septembrie 2021
  2. afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;
   Termen: 2 septembrie 2021
  3. depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;
   Perioada: 2-3 septembrie 2021
  4. soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare şi transmiterea listelor cuprinzând candidaţii pentru care se solicită avizul în vederea detașării la Ministerul Educației și Cercetării.
   Termen: 6 septembrie 2021
 2. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:
  1. repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
  2. repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
   Termen 8 septembrie 2021
  3. repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
   Termen: 8 septembrie 2021
  4. repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
  5. ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie;
   Termen 8 septembrie 2021
  6. emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
   Perioada: 3-10 septembrie 2021

 

Compartiment MRU Ilfov

 

Noutăți

Autentificare