Completarea în SIIIR, modulul “Resurse Umane”, a datelor privind încadrarea personalului didactic de predare titular în anul școlar 2021-2022

Vă transmit prezenta adresă solicitarea ME din adresa 32265/24.08.2021 (anexată prezentei) privind operarea datelor în aplicațía SIIIR la modulul “Resurse Umane” după cum urmează:

1. Completarea în modulul “Resurse umane” din SIIIR, a datelor privind încadrarea personalului didactic de predare titular din județul Ilfov , inclusiv a personalului didactic titular care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei, în Sistem Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

Completarea în modulul “Resurse umane” din SIIIR, a datelor privind încadrarea personalului didactic de predare titular se realizează la nivelul unităților de învățământ, conform ghidulului anexat.

Termen: 2 septembrie 2021

La finalizarea operațíunilor vețí confirma, în scris, că datele introduse în SIIIR sunt verificate, complete și în concordanță cu realitatea, prin adresă asumată prin semnătură de către directorul unității. Adresa se transmite prin e-mail la: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . Responsabilitatea privind completitudinea, corectitudinea și exactitatea datelor înregistrate în SIIIR revine directorilor unităților de învățământ.

Manualul de operare în https://www.siiir.edu.ro/siiir/ este ataşat prezentei adrese.

           

După realizarea acestui demers, Compartimentul Informatizare și Compartimentul Resurse Umane vor verifica corectitudinea informaţiilor operate şi vă vor contacta în eventualitatea unor erori.

Inspector Școlar General,
Prof. Adriana STOICA                                                           

Inspector Școlar General Adjunct,
Prof. dr. Ion DOGARU           

Inspectori școlari pentru managementul resurselor umane,
Prof. Mariana GRASU
Prof. Gheorghe STANCU

Consilier IAS,
Hodorogea Bogdan

Descarca Adresa privind Completarea în SIIIR, modulul “Resurse Umane”, a datelor privind încadrarea personalului didactic de predare titular în anul școlar 2021-2022

Noutăți

Autentificare