Graficul ședințelor de repartizare/ocupare a posturilor didactice 2021

20 august 2021

 • Ocuparea posturilor didactice, rămase vacante/rezervate, de către cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
 • Ocuparea posturilor didactice, rămase vacante/rezervate de către cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detaşarea în interesul învăţământului, în anul școlar 2021-2022

23 august 2021 - ședință de repartizare -

Locul de desfășurare va fi la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov , str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, București, între orele 9.00-12.00.

 • Soluționarea în ședință de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
  1. cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare;
  2. cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
  3. cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
  4. cererilor cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
  5. solicitărilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
  6. solicitărilor pentru detașare la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul național.

25 august 2021 - ședință de repartizare -

Locul de desfășurare va fi la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov , str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, București, între orele 9.00-12.00.

 • Soluționarea în ședință de repartizare a:
  1. solicitărilor pentru detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.

24-25 august 2021- ședință de repartizare -

Locul de desfășurare va fi la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov , str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, București, între orele 9.00-12.00.

 • repartizarea în şedinţă, conform prevederilor Metodologiei, în ordine, a:
  1. cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată;
  2. cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată;
  3. cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;
  4. cadrelor didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
  5. candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2021, după caz, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2021-2022, în condiţiile art. 63 sau 87 din Metodologie, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale, sesiunile 2020 şi/sau 2019, respectiv 2020, 2019, 2018 şi/sau 2017 pentru învăţători/ institutori/ profesori pentru învăţământ primar;

26-27 august 2021 - ședință de repartizare-

Locul de desfășurare va fi la Centrul Cultural ,,Ion Manu” Otopeni, str. 23 August, începând cu ora 9.00.

 • repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2021-2022, conform art. 63 şi 87 din Metodologie.
 • repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform anexei nr. 18 la Metodologie.

30 august 2021

 • atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la interviu, dacă este cazul;

Descarca ANEXA NR. 18 la Metodologie ORDINEA OCUPĂRII POSTURILOR DIDCATICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ŞEDINŢELE DE REPARTIZARE ORGANIZATE LA NIVELUL INSPECTORATELOR ŞCOLARE ÎN PERIOADA 24-27 AUGUST 2021

 

Noutăți

Autentificare