GRAFICUL ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE/OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2021

4 AUGUST 2021  - Colegiul Național de Muzică ,,George Enescu” București, sector 1, str. General Gheorghe Manu, nr. 30
1)    Repartiția cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului / catedrei care au participat la concursul național, sesiunea 2021,
2)    Repartiția candidaților care au obținut nota minimum 7 la concursul național, sesiunea 2021,

5 AUGUST 2021 – Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, București
1)    Repartiția cadrelor didactice titulare conform art. 74 alin. (3) lit. c) (debutanți),
2)    Repartiția cadrelor didactice titulare conform art. 74 alin. (3) lit. d) (RA nesoluționată),
3)    Repartiția cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitatea a postului rămase cu norma didactică de predare incompletă conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit.e),
4)    Repartiția cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit.f) sau 80 alin. (9).

Noutăți

Autentificare