Miscarea personalului didactic

ANUNȚ
În perioada de înscriere a candidaților la concursul național, sesiunea 2021 și de verificare și înregistrarea datelor în aplicație, s-a configurat o adresă de e-mail ( Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ) dedicată concursului național, la care candidații au posibilitatea de a transmite solicitări privind organizarea și desfășurarea concursului.  
 

GRASU Mariana
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
Managementul resurselor umane

In perioada 11-17 mai 2021 se depun la ISJ Ilfov și dosarele pentru detasarea in interesul invatamantului.

ANUNȚ

In perioada 11-17 mai 2021 se depun la ISJ Ilfov și dosarele pentru detasarea in interesul invatamantului. 
Personalul didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la inspectoratul şcolar şi la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea, însoțit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră şi de avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.
 
 

GRASU Mariana
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
Managementul resurselor umane

 

Anunt pentru candidatii la concursul national 2021

ANUNȚ
În perioada de înscriere a candidaților la concursul național, sesiunea 2021 și de verificare și înregistrarea datelor în aplicație, s-a configurat o adresă de e-mail ( Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ) dedicată concursului național, la care candidații au posibilitatea de a transmite solicitări privind organizarea și desfășurarea concursului.  
 

GRASU Mariana
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
Managementul resurselor umane

Lista finala a posturilor vacante rezervate

Descarca Lista finala a posturilor vacante rezervate

Activități curente privind mobilitatea personalului didactic

ANUNȚ

În această perioadă se desfășoară următoarele activități privind mobilitatea personalului didactic:

Citește mai departe...

DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 2021

Descarca Arhiva Documente DETAŞARE_ÎN_INTERESUL_ÎNVĂŢĂMÂNTULUI_2021

ORDIN pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului

Având în vedere:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, - prevederile art. 18, art. 94 alin. (1) și alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 247, 248, 262 și 263 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAȚIEI

emite prezentul ordin:

Citește mai departe...

Fișă ocupări după contestații

Descarca Fișă ocupări după contestații 19 04 2021

Noutăți

Autentificare