Adresa privind desfasurarea de activitati cu prezenta fizica

Către,
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Ilfov (de stat şi particulare)

Având în vedere OMEC nr. 3558/29.03.2021, pentru modificarea şi completarea OMEC 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021, vă rugăm să raportaţi săptămânal pe perioada vacanţei (02.04.2021 - 04.05 .2021) în zilele de vineri (până la orele 12), începând cu data 02.04.2021, dacă unitatea de învăţământ va desfăşura în săptămâna următoare once tip de activităţi cu prezenţa fizică a preşcolarilor/elevilor.

Activităţile cu prezenţă fizică se vor desfăşura la solicitarea părinţilor, în baza avizului DSP Ilfov, prin hotărea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ.

Raportarea se va face prin completarea formularului dedicat din secţiunea securizată a site-ului www.isjilfov.ro.

Descarca Adresa privind desfasurarea de activitati cu prezenta fizica

 

Noutăți

Autentificare