Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

Cerc pedagogic directori - 3 dec / 10 dec

In atentia directorilor- ref Curs formare "Educatie parentala"

Publicare Ghid si Apel ERASMUS

Workshop anual - Geografia in scoala, 4 dec Branesti

Cerc pedagogic limba engleza - 28 nov Mogosoaia

In atentia unitatilor de invatamant - Demonstratie Origami

Efectuarea CO al personalului din invatamant

Cerc pedagogic limba engleza - 21 nov Popesti Leordeni

Procedura operationala privind Teza cu subiect unic

Formare continua cu directorii gradinitelor de stat - 19 nov Bragadiru

Urgent- Asigurare manuale scolare 2019-2020

Cerc pedagogic biologie - 21 nov Magurele

Concurs Judetean de arta plastica "Sfantul Andrei - ocrotitorul Romaniei"

Activitate metodica religie, educatie muzicala si educatie plastica - 22 nov Buftea

Cerc pedagogic chimie - 14 nov Buftea

Cerc pedagogic limba franceza - 14 nov Buftea

In atentia unitatilor de invatamant unde sunt organizate sectii de votare

Activitate metodica disciplina fizica - 14 nov Chitila

Cerc pedagogic limba franceza - joi 7 nov Branesti

Cerc pedagogic al profesorilor de Biologie-liceu - joi 7 nov Branesti

Edusal 2.18.1

EdusalSetup_2_18_1.zip

După instalarea versiunii 2.18.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!
După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna noiembrie 2018 se vor invalida.

Vă rugăm ca după instalarea versiunii 2.18.1 să aveţi în vedere în primul rând următoarele verificări de date:
- Drepturile personalului de conducere 
- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
- Prin sondaj orice alte încadrări de persoane cu diferite categorii de personal

Modificările aduse la versiunea 2.18.1 constau în:
1. Implementarea elementului „Inspecţie pentru grad” conform Ordinului nr. 4827/30.08.2018 privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe. 
De reţinut:
 Pentru personalul propriu angajat nu se face nicio setare specială de încadrare
 Pentru personalul care nu aparţine unităţii se vor efectua următoarele setări de încadrare:
a) În stat de personal:
- Data de angajare: 01 ale lunii în care se va face plata
- Data de plecare: prima zi lucrătoare după data de angajare
- Tip asigurat: (1000) Conveţii civile
- Dacă persoana este scutită de impozit, se setează câmpul „Este scutit de impozit”: DA
- Statut persoană: HJ
- Se setează nivelul de învățământ şi sursa de finanţare pe care au fost cuprinse în buget sumele necesare acestor plăți
- Norma de calcul = Norma de bază = Norma de cumul = Norma plata cu ora =0
- Verificați modul de plată - card sau numerar, să fie cel corect
- În forma de Încadrare se va seta funcţia de profesor, grad didactic I, transa de vechime în învatamant 25-30 pe toate legile
- În forma de Drepturi lunare se va seta spor vechime =25

b.) În stat de plată: înregistrați suma aferentă Inspecţiei de grad pe aceeaşi sursă de finanţare şi pe același nivel de învățământ pe care au fost setată persoana în statul de personal. Calculul sumei se va efectua conform art. 11, alin. (1) din OMEN nr. 4827/30.08.2018 , respectiv: [(Salariu grilă Legea 250 *2) /166 ] * Număr ore specifice activităţilor desfăşurate (5 ore sau 7 ore)

 Din suma de Inspecţie de grad se va reţine doar Impozit 10%
 Sumele vor fi declarate în formularul D100 şi nu prin D112
 Sumele privind plata Inspecţiei de grad nu vor apărea pe rapoartele de evidenţă a cheltuielilor salariale
 Se vor plăti de la capitolul 20.13 - Bunuri şi servicii

2. A fost definit raportul “Inspecţie pentru grad” în modulul Managementul salarizării / Rapoarte. 

3. Actualizarea plafonului Numărului de ore la plata cu ora / plata cu ora minorităţi pentru luna noiembrie 2018. Pentru o normă didactică întreagă maximul de număr de ore plata cu ora va fi :
 La o normă didactică plata cu ora de 64 ore maximul va fi de 68
 La o normă didactică plata cu ora de 72 ore maximul va fi de 76
 La o normă didactică plata cu ora de 80 ore maximul va fi de 84
 La o normă didactică plata cu ora de 92 ore maximul va fi de 97
 La o normă didactică plata cu ora de 96 ore maximul va fi de 101
 La o normă didactică plata cu ora de 100 ore maximul va fi de 105

4. Au fost actualizate / implementate salariile grilă Legea 250 pentru combinaţiile de functii din fisierul atasat

5. Blocarea setării încădrărilor de plata cu ora pe coeficient / bifa Reîncadrare conform OUG nr. 91/2017.

Cerc pedagogic limba franceza-29 nov Voluntari

Acordarea ajutorului financiar FEGA

Cerc pedagogic disciplina religie - 14 dec Balotesti

Noutati ERASMUS +

Eliberare certificate acordare Grd II

Cerc pedagogic matematica - 26 nov Buftea

Activitate metodica disciplinele Ed. muzicala /Ed plastica - 14 dec Buftea

Cerc pedagogic chimie - 22 nov Dragomiresti Vale

Workshop Geografie - 21 nov CCD Branesti

Precizari MEN in atentia unitatilor cu invatamant liceal

Procedura operationala - Teza cu subiect unic

EDUSAL 2.18

Beneficiari programul "Bani de liceu" 2018

Concursul International PlayEnergy

Necesar acte de studii 2019

Cerc pedagogic biologie - 15 nov Ciorogarla

EDUSAL 2.17.4

Admitere invatamant profesional si dual

Cerc pedagogic limba engleza - 15 nov Peris

Concurs Regional "Pasarea maiastra" - invitatie si regulament

Reprogramare cerc pedagogic religie - 16 nov Fundeni

Activitate metodica - disciplina Fizica - 8 nov Voluntari

Cerc pedagogic limba engleza - 8 nov Berceni

Situatie impact proiect "Bani de liceu"

Lista disciplinelor la care se sustin teze in anul scolar 2018-2019

Adunare Generala a C.J.E. Ilfov - 5 nov

In atentia unitatilor de invatamant - ref cetateni straini scolarizati

adresa_ISJ_13946_27nov.pdf

Macheta online se regaseste pe Z.S.

EDUSAL versiunea 2.9.1

Procedura organizare si desfasurare Teza cu subiect unic LRO sem I

Asigurare manuale scolare pentru clasa a-V-a - RELIGIE

Cerc pedagogic limba franceza- zona Sud- 23 nov Clinceni

Cerc pedagogic al profesorilor de geografie- 22 nov Bragadiru

In atentia tuturor unitatilor de invatamant - ref. etapa locala a olimpiadei scolare LRO

Sesiune de referate si comunicari stiintifice ale profesorilor de istorie - 29 nov Jilava

In atentia unitatilor de invatamant - ref. imbunatatirea situatiei romilor

Reuniune de lucru proiect ROSE - 28 nov CCD Ilfov

Cerc pedagogic limba engleza - 16 nov Branesti

Activitate metodica disciplina Religie - amanata

DECATLONIADA 2017-2018

URGENT-In atentia unitatilor beneficiare ale programului "Lapte-Corn"

Etapele locale ale olimpiadelor scolare LRO

In atentia director / responsabil proiecte educationale europene

EDUSAL versiunea 2.8.2

Stimați colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.8.2 a aplicaţiei desktop (variantele exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.8.2 faţă de versiunea 2.8.1 constau în:
• Au fost implementate mai multe modificări conform Ordinului nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17:
- actualizarea listei de valori aferentă câmpului Tip salariat din forma Date persoană
- actualizarea formei de Recapitulatie taxe prin adăugarea unei zone care va permite înregistrarea detaliilor legate de ajutoarele de deces acordate
- actualizarea detaliilor certificatelor de concedii medicale prin implementarea câmpului “Dată aviz direcţia de sănătate publică”
- crearea şi actualizarea unei noi versiuni a D112:
1. actualizarea tipurilor de declaraţii posibile de generat
2. introducerea secţiunii G – Date informative privind ajutoarele de deces acordate în Anexa 1.1
3. adăugarea câmpului “Persoană scutită de la plata impozitului pe venit” în Anexa 1.2
4. adăugarea câmpului “Dată aviz direcţia de sănătate publică” în Anexa 1.2, secţiunea D
5. actualizarea regulilor de validare pe sume conform noilor tipuri de asigurat
• Au fost rezolvate următoarele probleme: 
- posibilitatea editării cămpului “Observaţii şcoală”
- se pot întocmi state de plată rectificative la iulie 2017 pentru aplicarea legii 153/2017
- se pot viualiza detaliile salariaţilor pe luni mai vechi de decembrie 2015
- recalculul drepturilor salariale mărite în stat de plată la pesonalul auxiliar

Pentru toti cei care au plătit în luna octombrie 2017 hotărâri judecătoreşti persoanelor care nu mai sunt în instituţie şi aţi setat la câmpul Tip salariat =(3) Alte categorii de personal veţi efectua următoarele setări privind încadrarea acestora conform Ordinului nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17:
1 Dacă luna de calcul octombrie este deja închisă se creează stat de plată rectificativ
2 Se setează pe tipul de asigurat: (18)Persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridice.
3 Se pontează cu zero zile lucrate şi restul zilelor din perioada de reactivare pentru plata hotărârilor judecătoreşti pe zile de absenţă
4În conformitate cu Ordinul nr. 1024/1582/934 nu se mai reţine contribuţia individuală pentru şomaj prin setarea acestui tip de salariat
5 Verificaţi diferenţele generate prin tipărirea statului de diferenţe
6 Calculaţi taxele de angajator şi trimiteti la validat statul de plata rectificativ.
7 Mai departe este fluxul de lucru pentru stat de plata rectificativ cunoscut deja.

Instrucţiuni pentru încadrarea persoanelor care sunt foşti angajaţi militari:
1 Se vor seta pe tipul de asigurat: (22)Persoane care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii
2 Acest tip de salariat a apărut în Ordinul nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17 începând cu luna octombrie 2017 şi nu se reţine pentru el contribuţia individuală de asigurări sociale
3 Înainte de luna octombrie 2017 NU se poate seta tipul de asigurat – Salariat militar deoarece softul J nu-l validează.

Foarte important! Aveţi grijă la setările pe Tip contract pentru persoanele încadrate DOAR la plata cu ora. Se distorsionează calculele pentru aplicarea Ordonanţei nr. 4/2017. 
De exemplu: NU se poate seta Tip contract = Parţial cu norma de 1 oră, Norma didactică = 100 şi Număr ore plata cu ora=100. S-ar deduce de aici că la 1 ora de lucru pe zi, un salariat lucrează 4 luni în totalul celor 100 de ore didactice.

Vă recomandăm să verificaţi tipurile de salariat setate la nivelul unităţii dvs şi să eliminaţi tipul (3) Alte categorii de personal. Conform Ordinului nr. 1024/1582/934 din MOF716/05.09.17 începând cu luna octombrie 2017 acest tip de salariat NU mai are bază legală de aplicare în învăţământ.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.8.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.8.2).
Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul “Versiune Program: 2.8.2”

Numai bine,
Echipa EduSAL

Lista beneficiari programul "Bani de liceu" 2017

Lista beneficiarilor poate fi accesata aici.

Listele pe scoli se regasesc in arhiva de mai jos.

listebeneficiaribanideliceu20172018.zip

 

Concurs GUTUIA DIN FEREASTRA 2017

Calendar ONSS 2017-2018

Calendar Gimnaziada 2017-2018

In atentia profesori geografie- Workshop anual "Geografia in scoala" 15 nov Branesti

In atentia Directorilor - ref. ISJ 20 de ani

Portrete literare in opera criticului Artur Silvestri - 9 nov CCD Branesti

Artur Silvestri 9 noiembrie 2017

Oferta de formare si perfectionare continua a C.C.D. Ilfov

Activitate metodica disciplina Fizică - 16 nov Buftea

Urgent in atentia unitatilor de invatamant

Cerc pedagogic limba engleza - zona sud- 9 nov Dragomiresti

Eliberare certificate Definitivare in invatamant - sesiunea aprilie 2017

Inscrieri in programul "Nicio scoala fara cor"

In atentia unitatilor - ref organizarea activitatii in an scolar 2017-2018

Adresa ERASMUS+ 2018

Urgenta maxima in atentia unitatilor de invatamant - ref completare date SIIIR

Program Teatru, divertisment si recreere

Invitatie Teatru - 4 dec

Scrisoare metodica - disciplina fizica

Se infiinteaza "Muzeul Istoriei si Traditiilor din Judetul Ilfov"

Anisoara CIOBANU

Anisoara CIOBANU

Necesar acte de studii 2017

In atentia unitatilor de invatamant- ref. ziua de 2 decembrie

Codul de Etica - corectat

Cerc pedagogic EFS - 25 nov Branesti

Cerc pedagogic limba engleza - 24 nov Buftea

Retragere brosura concurs "Amintiri din copilarie"

Teza cu subiect unic matematica

Intalnire cu reprezentanti ISU - marti 22 nov ora 9.30 - Bragadiru

In atentia unitatilor de invatamant - 18 nov

In atentia unitatilor de invatamant- modificari SIIIR

Cereri transfer neaprobate in SIIIR

Planificare inspectii DEFINITIVAT 2017

Campanie SNAC

URGENT- eliberare certificate Definitivat

Incadrare personal didactic - SIIIR

Sesiune referate istorie- 23 nov. Scoala 1 Jilava

In atentia unitatilor de invatamant- revenire adresa SIIIR

Cerc pedagogic limba franceza - 10 nov -Scoala 2 Cretesti

Asigurarea cu manuale limba germana pentru clasele I, II, si III

Anunt auditii CJCPCT Ilfov

Dezbatere publica acte normative

Festival-Concurs "Gutuia din fereastra"

In atentia unitatilor de invatamant de stat si particulare 2nov

Activitate metodica , educatie muzicala / plastica

Planificare activitati metodice, disciplina religie

Activitate metodica, disciplina fizica - 24 nov Balotesti

Concurs "Pasarea Maiastra"

In atentia unitatilor de invatamant - adeverinte proiect sistemic

Cerc pedagogic EFS - 4 decembrie

Elevi cu situatie deschisa in SIIIR

Urgent in atentia PJ / Contabil-contabil sef

In atentia cadrelor didactice inscrise la Definitivat 2016

Cerc pedagogic de limba franceza - 24 nov

In atentia responsabili proiecte europene

Cercuri pedagogice directori

REVENIRE-In atentia unitatilor de invatamant beneficiare ale programelor Mere in scoli / Lapte si corn

adresa_ISJ_14465_3nov2015.pdf

adresa_CJ_Ilfov_13215_29oct2015.pdf

adresa_CJ_Ilfov_13216_29oct2015.pdf

 În Ghidul solicitantului - Lapte în şcoli, anexele 8 şi 9 sunt de la pagina 41 la pagina 56.
          Pentru programul "lapte în şcoli", anexele vor fi completate pentru ambele semestre ale anului şcolar 2014-2015, iar pentru programul "mere în şcoli", anexele vor fi completate pentru perioada 03.03.2015 - 10.06.2015 aferentă semestrului II, cât a durat furnizarea.
 
 Revenim asupra  solicitării C.J. Ilfov privind completarea anexelor: nr. 8 şi nr. 9 - pentru lapte, respectiv: nr. 6.1 şi nr. 6.2 pentru mere şi transmiterea urgentă a acestora COMPLETATE, pe orice cale (în original la sediul C.J. Ilfov, pe fax: 021.212.56.99 sau pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.). 
       In luna decembrie  vor fi verificate aceste anexe şi toate celelalte documente.
 
 

Sesiune de comunicari stiintifice a profesorilor de istorie si discipline socio-umane

Kids in Tech

Concurs national de matematica "LUMINAMATH "2015

Concurs national de matematica "Profu' de mate"

In atentia tuturor unitatilor de invatamant - 12nov

Urgent in atentia unitatilor de invatamant particular - 11nov

In atentia unitatilor cu PJ - 10nov

Urgent in atentia unitatilor de invatamant liceal

Material sedinta directori - 10 nov 2015

In atentia unitatilor de invatamant implicate in proiectul ECOALERT

În atenția celor 55 unități de învățământ implicate în proiectul ECO-Alert

Ref: Macheta centralizatoare activități

               În vederea realizării unei situații exacte a modului în care se desfășoară în școli activitățile din cadrul proiectului ECO-Alert, vă rugăm să completați macheta centralizatoare și să o depuneți la ISJ Ilfov marți, 10 noiembrie 2015.

              Vă mulțumim!

macheta_centralizatoare_activitati.doc

         

Sedinta de lucru directori - marti 10 nov

Urgent in atentia directorilor - referitor examen definitivat

Urgent in atentia tuturor unitatilor de invatamant - 4nov

adresa_ISJ_14525_4nov2015.pdf

Operarile pe platforma SIIIR se vor face cu suport telefonic de la serviciul tehnic al ISJ si se vor urmari: destinatia cladirii si avizele. 

NOTA: Numarul de fax pe care se transmite macheta este 021.317.36.54

Cerc pedagogic - limba franceza- 10 nov

Cerc pedagogic- biologie, chimie si fizica- 5 nov

Cerc pedagogic - geografie - 11 nov

Activitate metodica la disciplina educatie muzicala si educatie plastica

Cerc pedagogic Limba franceza

Definitivat 2015

ORDIN Nr. 4802 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ publicat in: MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 772 din 23 octombrie 2014

pdfORDIN___Nr.4802.pdf

ORDIN Nr. 4801 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014 - 2015,publicat in: MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr.769 din 23 octombrie 2014

pdfORDIN___Nr.4801.pdf

Calendar ISJ Ilfov pentru_definitivare_2015.pdf

Sus