Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

ÎN DATA DE 3 SEPTEMBRIE 2021 SE ORGANIZEAZĂ ȘEDINȚA PUBLICĂ DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/ REZERVATE ORA 9.00, LA SEDIUL ISJ ILFOV DIN CALEA 13 SEPTEMBRIE NR 209

Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:
a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
b) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;

Art. 94(7) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de repartizare, în ordine:
a) cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma didactică de predare incompletă, conform anexei nr. 18;
b) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2021 şi candidaţi repartizaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 sau 2015 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform anexei nr. 18;
c) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
d) personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămaşi neîncadrați, selectaţi în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
e) personalul didactic de predare calificat pensionat din învăţământul preuniversitar rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
f) personalul didactic de predare calificat pensionat din învăţământul preuniversitar, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
g) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);
h) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8).

(8) Pentru departajarea personalului didactic de predare prevăzut la alin. (7) lit. c)-g) se aplică, în ordine, următoarele criterii:
a) domiciliul în localitatea în care solicită postul;
b) continuarea activităţii didactice în aceeaşi unitate de învăţământ în care a funcţionat şi în anul şcolar anterior;
c) rezultatul obţinut la interviu;
d) gradul didactic;
e) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
f) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.

Art 96 (3) În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele școlare, în ședință de repartizare, conform Calendarului, în ordine, după cum urmează:
a) candidaților rămaşi nerepartizaţi sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare incompletă, conform anexei nr. 18 sau candidaţilor angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma didactică de predare incompletă, în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform prevederilor art. 8 alin. (4);
b) candidaţilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform anexei nr. 18;
c) personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ pe baza avizului obţinut pentru încadrarea în regim de plata cu ora.

(4) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidaţii repartizaţi conform alin. (3) se emit începând cu data de la care au fost repartizați.

Sus