Hotarari ISJU

HOTĂRÂRE nr. 27 din 14.05.2021

Având în vedere propunerea Ministerului Culturii nr. 3387 din 11.05.2021 privind organizarea și desfășurarea a 4 evenimente test/pilot în domeniul cultural avizată de Ministerul Sănătății,
în conformitate cu prevederile art. 1 punctul 9, din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și ale art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 44 alin. (2) și (3), din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1 - Se aprobă organizarea și desfășurarea a 4 evenimente test/pilot în domeniul cultural conform anexei, în limita a maximum 70 % din capacitatea spațiului.

Art.2 - Pe durata organizării și desfășurării evenimentelor test/pilot în domeniul cultural sunt respectate măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, prevăzute în metodologia aprobată prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

Anexa la Hotararea CNSU 27 din 14.05.2021

HOTĂRÂREA nr. 126 din 14.05.2021

privind aprobarea scenariilor de funcționare corespunzătoare unităților de învățământ din Judeţul Ilfov

Descarca Hotărârea nr. 126 din 14.05.2021 privind aprobarea scenariilor de funcționare corespunzătoare unităților de învățământ din județul Ilfov

Măsuri dispuse pentru comuna Corbeanca, începând cu data de 26.04.2021, ora 22:00

Instituția Prefectului – Județul Ilfov informează cu privire la faptul că astăzi, 26 aprilie 2021, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, a fost adoptată Hotărârea nr. 120 din 26.04.2021 privind încetarea măsurii de carantină zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele aparținătoare Corbeanca, Ostratu, Petrești și Tamași, județul Ilfov.

Pentru a consulta Hotărârea sus-menționată, click AICI

Măsuri dispuse pentru localitățile Bragadiru, Ciorogârla și Măgurele, începând cu data de 26.04.2021, ora 22:00

În urma evaluării analizelor de risc ale comunităților din localitățile Bragadiru, Ciorogârla și Măgurele, județul Ilfov, înaintate de către DSP Ilfov Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile, pe baza procedurii de avizare a instituirii/ridicării carantinei zonale existentă la nivelul INSP-CNSCBT, a fost avizată măsura de ridicare a carantinei pentru cele 3 localități din județul Ilfov, Bragadiru, Ciorogârla și Măgurele, începând cu data de 26.04.2021, ora 22:00.

Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov Publicat din 26 aprilie 2021

Instituția Prefectului – Județul Ilfov aduce la cunoștința cetățenilor următoarele:

În aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 432 din 08 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astăzi, 26 aprilie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 121 din 26.04.2021 privind măsurile dispuse pentru județul Ilfov, care va intra în vigoare începând cu data de 27 aprilie 2021, ora 00:00.

 

Pentru a consulta integral Hotărârea CJSU Ilfov nr. 121 din 26.04.2021, click AICI

Măsuri dispuse pentru comuna Clinceni, începând cu data de 27 aprilie 2021, ora 05:00

În urma evaluării analizei de risc a comunității din comuna Clinceni, județul Ilfov, înaintată de către DSP Ilfov Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile, pe baza procedurii de avizare/ridicare a carantinei zonale existentă la nivelul INSP-CNSCBT, a fost avizată măsura de ridicare a carantinei zonale pentru comuna Clinceni, județul Ilfov, începând cu data de 27 aprilie 2021, ora 05:00.

Noutăți

Autentificare