Acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea cookie-urilor.

PLANIFICAREA ȘEDINȚELOR DE REPARTIZARE/OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2022 pentru 29.07.2022 și 1.08.2022

ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE:  29 IULIE 2022  -  ORA – 9.30 –LA  CENTRUL CULTURAL ,,ION MANU” OTOPENI,  STR. 23 AUGUST, NR. 8, JUDEȚUL ILFOV

  • Repartizarea candidaţilor conform prevederilor 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie,

Art. 74(3) Repartizarea candidaţilor se realizează conform prezentei Metodologii, în ordine, astfel:

a) repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional,sesiunea 2022, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației;

ȘEDINȚĂ DE REPARTIZARE:  1 AUGUST 2022 – ORA – 9.30- SEDIUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV -  CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR. 209, SECTOR 5, BUCUREȘTI

Repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit.  b), c), d), e), f) în ordine a:

(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;

(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;

(iii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă,

conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;

(iv) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

(v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional,sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

Art. 74 (3) Repartizarea candidaţilor se realizează conform prezentei Metodologii, în ordine, astfel:

Art. 74. Alin (3) b) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6);

c) repartizarea prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate;

d) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă;

e) repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, a candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar de stat sau particular acreditat anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat sau particular acreditat prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, şi au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2022, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educației;

f) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul naţional, sesiunea 2022, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 64 alin. (13).

Sus