Compartimentul Salarizare, Normare, Edusal

EDUSAL 2.17.1

EdusalSetup_2_17_1.zip

Citeste-ma_2.17.zip

EDUSAL 2.17

EdusalSetup_2_17.zip

Citeste-ma_2_17_-pt_scoli_vs4.pdf

Modificările aduse la versiunea 2.17 constau în:

 • Implementarea salariilor de bază pentru anul 2022 conform HG nr. 598/02.08.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice-auxiliare de Contabil-şef şi secretar şef, cu nivel de studii S/SSD/M şi nivelul salariilor de bază aferente acestora
  • Pentru respectarea încadrării pe normele didactice conform Ordinului OMEN nr. 4827/30.08.2018, la instalarea versiunii 2.17 acestea se setează automat respectând funcţia şi nivelul de învătământ selectate
  • Conform Ordinului OMEN nr. 4827/30.08.2018 privind înregistrarea de contractele noi pentru normele la plata cu ora au fost implementate 2 noi câmpuri în forma de Incadrare: Număr si Data înregistrare contract care vor fi obligatoriu de completat atât pentru câmpul Număr ore la plata cu ora, cât şi pentru Număr ore la plata cu ora minorităţi.
  • Blocarea modificării tranşelor de vechime de pe Legea 63 şi OUG 20 dacă tranşele de vechime de pe Legea 153 nu au fost modificate
  • Plafonarea Numărului de ore la plata cu ora în funcţie de numărul de săptămâni în anul şcolar curent, Norma didactică dar şi de numărul de zile de şcoală din fiecare lună. 
  • Rezolvarea problemei de calcul al contribuţiei pensiei pentru cei care au concedii medicale în statul de plată şi un venit brut mai mic decât salariul minim pe economie
  • Rezolvarea problemei de calcul al contribuţiei pensiei în D112 pentru cei care au concedii medicale de tip 08, 09 şi 15 În continuare.
  • Rezolvarea problemelor raportate la formularul D100 ( număr de evidenţă şi data de plată)
  • Blocarea acordării sporului de învăţământ special personalului didactic de conducere, personalului didactic auxiliar şi nedidatic la unităţile de învăţământ de tip masă.
  • Blocarea acordării de Concediu de odihnă  neefectuat aferent funcţiilor la cumul
  • Blocarea acordării plăţii cu ora la nivelul unităţiilor de învătământ de tip CJRAE / CMBRAE
  • Implementarea dreptului “Suma Legea 85” în forma de “Alte drepturi” pentru realizarea plăţii sumelor aferente Legii 85.
  • Implementarea dreptului  “Dobândă” în forma de “Alte drepturi” pentru realizarea plăţii acesteia conform Ordinului nr. 4441 / 21.08.2018 privind metodologia de calcul şi efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru personalul din unităţile / instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educatiei Naţionale şi alte instituţii din subordinea/coordonarea acestuia

Mai multe detalii regasiţîn fişierul ataşat.

Numai bine,
Echipa EduSAL

Metodologia de organizare si functionare a claselor cu FR

Organizare_clase_FR.pdf

EDUSAL 2.16

Unitatile de invatamant care au nevoie de kitul EDUSAL 2.16 sunt rugate sa apeleze la serviciul contabilitate.

In atentia unitatilor de invatamant - OMEN 4441/ aug 2018

OMEN_4441.pdf

In atentia unitatilor cu PJ - ref Metodologie PCO

Metodologie_plata_cu_ora.pdf

Procedura vouchere vacanta 2018

Procedura_vouchere_2018.pdf

Informari financiare - SIIIR/Siveco

Pentru bugetele din siiir:
 
1. Vă informez că au fost adăugate în nomenclator articolele:

Cod articol Denumire articol
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
10.03.08 Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

În privința articolelor pentru plățile aferente veniturilor 65.10.04.02 am primit următorul răspuns de la responsabilii MEN:

"Nu fac parte din costul standard plățile aferente clasificației bugetare 65.10 - acestea sunt venituri proprii care nu fac obiectul modulului nostru."
 
2. Vă informez că am actualizat aplicația și acum se pot adăuga valori negative pe influențe. De asemenea, vă informez că am definit un număr de 10 influențe.

Noutăți

Autentificare