Compartimentul Salarizare, Normare, Edusal

EDUSAL 2.4

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.4 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.4 faţă de versiunea 2.3.5 constau în: 
1. Au fost majorate drepturile salariale pentru toate categoriile de personal conform O.U.G. nr. 54 / 2015.

Atenţie! 
- După instalarea noii versiuni, statele de personal se vor invalida şi vor trebui să fie retrimise la aplicaţia centrală pentru validare.
- Începând cu luna decembrie, valoarea minimă a salariului de bază calculat este:
A) Pentru personalul didactic şi didactic – auxiliar = 1.268
cool.gif Pentru personalul nedidactic=1.352
C) Pentru personalul nedidactic din Inspectorate = 1208.
2. Au fost adăugate 2 noi câmpuri: Normă plata cu ora minorităţi şi Număr plata cu ora minorităţi.

Atenţie! 
- Aceste câmpuri se vor completa doar pentru cadrele didactice care se regăsesc în situaţia prevăzută la Legea educaţiei naţionale, Art.263:
“(6) Profesorii pentru învăţământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale sunt remuneraţi, prin plata cu ora, pentru orele care depăşesc numărul de ore prevăzut în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba română.”
- Numărul de ore la plata cu ora pentru minorităţi nu vor mai fi înregistrate şi în câmpul “Număr ore la plata cu ora”.
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.4, vă informăm că nu puteţi trimite la aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune ( v.2.4).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. 
Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de “Actualizare” unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.4.

Numai bine,
Echipa EduSAL

MESAJ PRELUAT DE PE PORTAL.EDU.RO

 

EDUSAL 2.3.3

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.3.3 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificările aduse la versiunea 2.3.3 faţă de versiunea 2.3.2 constă în:
1. Majorarea drepturilor salariale pentru personalul nedidactic începând cu luna august 2015, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2015
NOTA! Pentru implementarea acestei majorări, statele de personal şi plată aferente lunii august se vor invalida astfel că vor trebui să fie retrimise spre avizare la server.
2. Rezolvarea problemelor de venit brut apărute la luna iulie 2015 pentru personalul didactic ale căror drepturi sunt plafonate la salariul minim pe economie şi care au avut plata cu ora.
NOTA! Pentru corecţia acestor drepturi la luna iulie se vor urma paşii de lucru:
- Se va crea stat de plată rectificativ
- Se va acţiona butonul Recalcul rectificativ.
- Se va genera Stat de diferenţe pentru vizualizarea diferenţelor. Dacă vor exista diferenţe atunci se va urma fluxul de lucru pentru stat de plata rectificativ cunoscut. Dacă nu sunt diferenţe ştergeţi rectificativul.
3. Modificarea Titlului Anexei 3 pentru avansuri “Situaţia centralizatoare privind plata salariilor pe luna”.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.3.3, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.3.3).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.3.3.

Numai bine,
Echipa EduSAL

 Preluare de pe forum.edu.ro

EDUSAL-Validare date in state, luna de calcul iunie 2015

Stimaţi colaboratori,

Începând cu lichidarea lunii iunie, aveţi următoarele validări pe normele din statele de plată care vor genera o alerta şi un mesaj de atenţionare astfel:

1. În statele de personal, se va aplica următoare regulă: 

- Dacă Normele aprobate ISJ sunt mai mari decat Normele aprobate OMEN, pe o sursă de finanţare 
şi
- Aveţisalariaţi noi din categoria didactic auxiliar şi nedidactic, angajaţi pe sursa de finanţare care are depăşirea de mai sus, 

Atunci se va activa Alerta "T" la nivelul statului de personal şi la nivelul noilor angajaţi în Detalii stat de personal.2. În statele de plată, se va aplica următoare regulă: 

- Dacă Normele aprobate ISJ sunt mai mari decat Normele aprobate OMEN, pe o sursă de finanţare
şi 
- Normele plătite la luna curentă sunt mai mari decat normele plătite la luna anterioară, pe sursa de finanţare de mai sus,

în Detalii stat de plată sub butonul de Aprobare se va afişa mesajul: Atenţie! Normele plătite la luna curentă sunt mai mari decat normele plătite la luna anterioara.

sursa: Forumul Siveco- Edusal

Edusal 2.3

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.3 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.3 faţă de versiunea 2.2.3 sunt următoarele:

1. A fost implementat algoritmul de plafonare drepturi salariale în aceleaşi condiţii conform O.U.G nr.83/2014 pentru salariaţii personal didactic care ies din condiţiile O.U.G. nr.103/2013.

NOTA! Pentru implementarea acestui algoritm a fost definit în baza de date un nou câmp = “Diferenţă plafonare” a cărui valoare este egală cu suma diferenţelor pozitive dintre valoarea de la luna anterioară şi valoarea de la luna curentă pentru sporurile permanente.

Aceste sporuri permanente conform Legii nr. 63/2011 sunt:
- Spor predare simultană
- Spor zone izolate
- Spor condiţii vătămătoare
- Spor nevăzători
- Spor Legea 490 / 2004 pentru personalul didactic din ISJ-uri.

Drepturile pentru Practică pedagogică şi Majorare salariu încadrare (maxim 30% din salariul grilă conform Legii nr. 63/2011) nu sunt incluse în plafonare, nefiind considerate sporuri permanente.

Prin sintagma “în aceleaşi condiţii” se înţelege:
- Funcția se păstrează
- Vechimea în învăţământ creşte
- Salariul crește, nu scade
- Sporurile din componenţa salariului de bază cresc, nu scad
- Clasa Legea 284 / 2010 crește, nu scade.
- Sporurile în afara salariului de bază au aceeaşi valoare procentuală.

2. A fost inclusă validarea înregistrărilor cu CNP 13 de zero care nu sunt operate prin funcţionalitatea de post vacant. La trimitere statului de personal se va genera o eroare care nu va permite trimiterea lui la server. In aplicaţia centrală pentru statele de personal şi plată transmise anterior versiunii 2.3, se va activa alerta “T”.

3. La luna aprilie a fost identificată o problemă la preluarea istoricului de zile de stagiu pentru calculul concediilor medicale. Pentru corectarea acestei probleme trebuie acţionat butonul “Preluare istoric CM” la luna aprilie valabil pentru ultimul stat de plată închis.

4. A fost rezolvată problema de afişare a sporului de noapte în valori realizate la încadrările de cumul.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.3, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.3).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.3.

Numai bine,
Echipa EduSAL 

Edusal 2.2.2

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.2.2 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).
Modificările aduse la versiunea 2.2.2 faţă de versiunea 2.2.1 sunt următoarele:
1. A fost implementată funcţionalitatea de recalcul sume pe stat rectificativ. Astfel că a adăugată opţiunea de Recalcul rectificativ în zona de Comenzi a statului rectificativ
NOTA! Pentru afişarea corectă a sumelor pe statele rectificative tipărite la luna februarie 2015, se va proceda astfel:
- Se vor deschide şi sterge situaţiile centralizatoare ale statului rectificativ.
- Se va deschide statul rectificativ
- Se va acţiona Recalcul rectificativ din zona de Comenzi a statului rectificativ
- Se va aştepta finalizarea procesului.
- Se va închide statul rectificativ
- Se vor genera şi închide situaţiile centralizatoare ale statului rectificativ.
- Se vor verifica sumele generate.

2. Au fost rezolvate problemele:
- Vizualizare date la luna octombrie 2014
- Majorarea sporului de noapte la personalul didactic-auxiliar cu 5%
- Afişarea salariului de bază majorat la la personalul didactic-auxiliar pentru încadrările secundare în stat de personal.
- Centralizator stat de plată pe niveluri de învătământ
- Generarea sumelor în ordinele de plată conform informaţiei bifate la Cont colector în Conturi bancare din statele rectificative 
- Afişarea corectă a etichetei CAS (15,8) în Recapitulaţie stat de plată.

3. Au fost optimizate rapoartele Stat de plată pe niveluri de învătământ şi Borderou alimentare carduri / Export fisiere bănci.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.2.2, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.2.2).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.2.2

Pentru cei care intampina probleme la rapoarte, procedura este urmatoarea:

-se inchide aplicatia edusal

-se sterge shortcut-ul de pe desktop

-se deschide folderul edusal (acolo unde a fost instalat) si se porneste aplicatia direct cu edusal.exe, tot de aici se poate recrea shortcut pe desktop.

Numai bine,
Echipa EduSAL

 

Suport tehnic EDUSAL ver 2.2

Stimaţi colaboratori,

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.2 a aplicatiei desktop (varianta exe)

Modificările aduse la versiunea 2.2 faţă de versiunea 2.1 sunt următoarele:

1. Au fost implementate modificările aduse de O.U.G. nr. 83 / 2014, respectiv salariul de bază şi sporurile în afara salariului de bază se majorează cu 5%.
Atenţie! La instalarea versiunii 2.2, statele de personal şi statele de plată se vor invalida şi vor trebui reverificate şi retrimise spre aprobare.
2. A fost modificată opţiunea de operare a Indemnizaţiei de examinare, aceasta putându-se adăuga în forma de detalii Alte drepturi similar modalităţii de adăugare a celorlalte tipuri de alte drepturi.
3. A fost implementată soluţia de preluare venituri şi zile de stagiu de cotizare pentru calcul concedii medicale din statele de plată rectificative închise. Această opţiune a fost adăugată în zona de Comenzi a Statului de plată: Preluare istoric pentru CM.
Atenţie!
- După fiecare închidere şi plată a statelor de plată rectificative se va apela această opţiune pentru actualizarea istoricului de venituri şi zile de stagiu de cotizare pentru calcul CM. 
- Dacă după preluare, aceste state sunt redeschise şi nu se mai plătesc, trebuie reapelată opţiunea pentru actualizarea istoricului de venituri pentru calcul CM din statele iniţiale închise şi plătite. In caz contrar, istoricul de venituri pentru calcul CM utilizat ULTERIOR va fi INCORECT.
- Trebuie utilizată opţiunea în special la lunile în care aţi acordat diferenţe de venit brut în state rectificative anterioare.
4. A fost actualizat Borderoul de sindicat pentru afişarea diferenţelor aferente statelor de plată rectificative.
5. Au fost rezolvate problemele pentru: adăugare permise de călătorie, calcul concedii de odihnă la PCO pentru alte încadrări.
6. Adaugare nou drept: Stimulente OIPOSDRU pentru personalul nedidactic ISJ.

NOTA! Nu s-a rezolvat încă problema încadrării fluturaşilor în pagină. Pentru editarea lor înainte de tipărire, după lansarea raportului se va realiza Export in document word unde se vor aşeza în pagina, respectiv vor fi poziţionaţi manual pe pagina următoare fluturaşi care se sparg pe 2 pagini.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.2, vă informăm că nu puteţi trimite la server state şi nici primi răspuns de la server până nu instalaţi noua versiune ( v.2.2).

Atenţie! Dacă noua versiune a fost instalată prin autoupdate nu mai este nevoie să rulaţi din nou kitul disponibil pe Portalul EduSAL. Verificaţi instalarea noi versiuni în meniul de Actualizare unde ar trebui să aveţi la câmpul Versiune Program: 2.2.

Ataşat aveţi şi instrucţiunile de aplicare O.U.G. nr. 83/2014 în aplicaţia locală EduSAL vs. 2.2

Numai bine,
Echipa EduSAL

-preluare de pe Forumul EDUSAL.

Suport tehnic EDUSAL 2.0.5

Este disponibilă pentru descărcare de pe Portalul EduSAL versiunea 2.0.5 a aplicatiei desktop (varianta exe şi zip).

Modificările aduse la versiunea 2.0.5 faţă de versiunea 2.0.4 sunt următoarele:

Citește mai departe...

Atribuţiile conform art.17, alin.3 din Ordinul 5530 / 2011

 (3) Compartimentul normare-salarizare are următoarele atribuţii:

   a) cunoaşte şi aplică normele emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, respectiv de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi măsurile stabilite de inspectorul şcolar general pe probleme specifice compartimentului, la nivel de inspectorat şi de unităţi subordonate;
   b) întocmeşte statul de funcţii al inspectoratului şcolar şi îl înaintează spre aprobare consiliului de administraţie;
   c) întocmeşte statele de plată pentru personalul propriu al inspectoratului şcolar;
   d) asigură fluxul informaţional în domeniul de competenţă pentru personalul similar din unităţile de învăţământ;
   e) realizează indicatorii de normare-salarizare şi înaintează rapoartele statistice centralizate organelor ierarhic superioare;
   f) respectă prevederile legale în raporturile de muncă, în salarizarea personalului angajat din aparatul propriu al inspectoratului şcolar şi acordă toate drepturile cuvenite personalului din unităţile din subordine;
   g) avizează statele de personal;
   h) întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului.

Legislaţia şi normele specifice

In constructie ...

Statul de funcţii

In constructie ...

Urgente

Autentificare