Compartimentul Salarizare, Normare, Edusal

EDUSAL 2.13.2

EdusalSetup_2_13_2.zip

Citeste-ma_versiuni_2.13_2.13.1_2.13.2.zip

Stimați colaboratori,Pe principiul că a treia oară este cu noroc, este disponibilă pentru descărcare versiunea EduSAL 2.13.2  a aplicaţiei desktop.

Nu este obligatorie instalarea versiunii 2.13.2 DECȂT pentru cei care au avut la versiunea 2.13.1 problemele rezolvate acum în versiunea 2.13.2.

După instalarea versiunii 2.13.2, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! 

După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată NU se vor invalida.

Modificările aduse la versiunea 2.13 şi 2.13.1 sunt valabile şi în versiunea 2.13.2. Astfel că cei care NU au instalat versiunea 2.13 şi instalează direct versiunea 2.13.2, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:

-          Drepturile personalului de conducere

-          Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017

-          Drepturile personalului medical

-          Drepturile personalului reîncadrat care în martie 2018 a fost mutat de la categoria de personal didactic-auxiliar la nedidactic

-          Şi prin sondaj câteva situaţii de încadrări de alte categorii de personal conform O.U.G. nr. 41/2018

Modificările aduse la versiunea 2.13.2 faţă de versiunea 2.13.1 constau în rezolvarea problemelor apărute la funcţionalitatea de blocare a promovării pe tranşele de vechime în învăţământ mai mari de 25 ani, respectiv tranşele 30-35 ani, 35-40 ani, peste 40 ani.

Numai bine,
Echipa EduSAL

EDUSAL 2.13.1

EdusalSetup_2_13_1.zip

Nu este obligatorie instalarea versiunii 2.13.1 DECȂT pentru cei care au avut la versiunea 2.13 problemele rezolvate acum în versiunea 2.13.1.

După instalarea versiunii 2.13.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! 

După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată NU se vor invalida.

Modificările aduse la versiunea 2.13 sunt valabile şi în versiunea 2.13.1. Astfel că cei care nu au instalat versiunea 2.13 şi instalează direct versiunea 2.13.1, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:

-          Drepturile personalului de conducere

-          Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017

-          Drepturile personalului medical

-          Drepturile personalului reîncadrat care în martie 2018 a fost mutat de la categoria de personal didactic-auxiliar la nedidactic

-          Şi prin sondaj câteva situaţii de încadrări de alte categorii de personal conform O.U.G. nr. 41/2018

Modificările aduse la versiunea 2.13.1 faţă de versiunea 2.13 constau în rezolvarea următoarelor probleme:

 1. 1.      Finalizarea funcţionalităţii de blocare a promovării pe tranşele de vechime în învăţământ mai mari de 25 ani, respectiv tranşele 30-35 ani, 35-40 ani, peste 40 ani.
 2. 2.      Corectarea algoritmului de calcul a contribuţiilor pentru salariaţii care sunt încadraţDOAR la plata cu ora şi beneficiază si de Concediu medical

NOTA! Pentru recalcularea corectă a contribuţiilor se va şterge şi se va reopera concediul medical

Numai bine,
Echipa EduSAL

EDUSAL 2.13

EdusalSetup_2_13.zip

 

După instalarea versiunii 2.13, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!  După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată se vor invalida.

După instalarea versiunii 2.13 vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:

-          Drepturile personalului de conducere

-          Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017

-          Drepturile personalului medical

-          Drepturile personalului reîncadrat care în martie 2018 a fost mutat de la categoria de personal didactic-auxiliar la nedidactic

-          Şi prin sondaj câteva situaţii de încadrări de alte categorii de personal conform O.U.G. nr. 41/2018

Modificările aduse la versiunea 2.13 faţă de versiunea 2.12, şi a modificărilor ulterioare, constau în:

 1. 1.      Blocarea acordării sporului de stabilitate pentru persoanele care după data de 1.07.2017 nu mai întrunesc condiţiile de acordare conform Legii cadru nr. 153/2017
 2. 2.      Blocarea acordarii gradaţiei de merit la personalul medical (medici şi asistenţi medicali)
 3. 3.      Blocarea acordării sporului de predare simultană directorilor
 4. 4.      Blocarea acordării sporului de predare simultană personalului didactic de predare care predă la învăţământul preşcolar
 5. 5.      Blocarea acordării gradaţiei de merit la funcţiile de cumul ( conform metodologiei de acordare a gradaţiilor de merit)
 6. 6.      Blocarea promovării pe tranşele de vechime în învăţământ mai mari de 25 ani, respectiv tranşele 25-30 ani, 30-35 ani, 35-40 ani, peste 40 ani
 7. 7.      Actualizarea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun al ministrului finanţelor publice nr.1931/2018, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.1615/2018 şi al ministrului sănătăţii nr. 598/2018, valabil începând cu aprilie 2018 - publicat în data de 22.05.2018
 8. 8.      Majorarea drepturilor salariale începând cu luna mai 2018 pentru personalul didactic din ISJ-uri/ISMB conform O.U.G. nr. 41/2018
 9. 9.      Majorarea plafonului din 2022 pentru funcţiile de conducere Director Casa Corpului Didactic şi Contabil şef şi Secretar şef de la unităţile de învăţământ de grad I conform O.U.G. nr. 41/2018
 10. 10.  Pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 41/2018, alin. 6.1, începând cu luna martie următoarele funcţii se vor reîncadra la personalul didactic-auxiliar, vor reprimi sporul de învăţământ special şi vor beneficia de majorarea de 20% din martie 2018:

Nr. crt.

Funcţie

Studii

1

Asistent social principal

S

2

Asistent social specialist

S

3

Asistent social practicant

S

4

Asistent social debutant

S

5

Documentarist gradul I  CCD/CDI

S

6

Documentarist gradul II  CCD/CDI

S

7

Documentarist gradul debutant  CCD/CDI

S

8

Secretar (tehnic) de redacție gradul I

S

9

Secretar (tehnic) de redacție gradul II

S

10

Secretar (tehnic) de redacție gradul III

S

11

Secretar (tehnic) de redacție debutant

S

12

Asistent social principal

SSD

13

Asistent social

SSD

14

Asistent social practicant

SSD

15

Documentarist treapta IA  CCD/CDI

M

16

Documentarist  treapta I  CCD/CDI

M

17

Documentarist  treapta II

M

18

Documentarist debutant

M

19

Secretar de redacție I

M

 20

Secretar de redacție II

M

 21

Secretar de redacție  IA

M

 22

Secretar de redacție debutant

M

23

Tehnician treapta IA

M

24

Căpitan

M

25

Șef mecanic

M

26

Ofițer de punte, Ofițer mecanic, Ofițer electrician

M

27

Șef timonier, Sef echipaj

M

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.13, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.13).

Numai bine,
Echipa EduSAL

EDUSAL 2.12.1

EdusalSetup_2_12_1_.zip

După instalarea versiunii 2.12.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată se vor invalida doar pentru unităţile de tip CCD.

Modificările aduse la versiunea 2.12 sunt valabile şi în versiunea 2.12.1.

Modificările aduse la versiunea 2.12.1 faţă de versiunea 2.12 constau în:


1. Majorarea drepturilor salariale pentru personalul didactic scutit de impozit cu diferenţa de la 25% la 28,5%.

2. Majorarea drepturilor salariale cu 20% pentru funcţiile de Documentarist gradul I, Documentarist gradul II, Documentarist gradul debutant cu studii S.

Atenţie! Pentru aplicarea acestei majorări se va reselecta funcţia din forma de Incadrare

3. Impunerea completării câmpului Categorie unitate din Detalii generale şcoală la trimiterea statului de plată.

4. Rezolvarea următoarelor probleme:

- calculul sporului de noapte la personalul didactic-auxiliar în stat de plată

- majorarea sporurilor personalului didactic de predare din cadrul CCD-urilor

- eliminarea atenţionărilor la nivelul personalului cu norme parţiale pentru care se calculează contribuţii la nivelul salariului minim pe economie

- corecţia salariilor grilă legea 250 pentru funcţia Profesor pentru instruire practică, studii superioare de scurtă durată, grad didactic I studii SSD, tranşa 18-22 ani

- corecţia salariilor grilă legea 250 pentru funcţia Maistru instructor, studii M grad didacti II tranşa 30-35 ani

5. Permiterea utilizării câmpului “Motiv alerta R/ S” la nivelul categoriilor de personal didactic-auxiliar şi nedidactic până la stabilirea condiţiilor de validare a înlocuirilor pe post în condiţiile speciale.

Atenţie! Acest câmp are validare şi în aplicaţia centrală şi utilizarea lui în mod incorect va duce la declanşare alertei R/S în aplicaţia centrală care nu va permite aprobarea statelor.

Echipa EduSAL

Procedura vouchere vacanta 2018

Procedura_vouchere_2018.pdf

EDUSAL 2.12

EdusalSetup_2_12.zip

După instalarea versiunii 2.12, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată se vor invalida.

După instalarea versiunii 2.12 vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:
- Drepturile personalului de conducere
- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
- Drepturile personalului medical
- Şi prin sondaj câteva situaţii de încadrări de alte categorii de personal

Modificările aduse la versiunea 2.12 faţă de versiunea 2.11, şi a modificărilor ulterioare, constau în:

1. Majorarea drepturilor salariale pentru personalul din CCD-uri începând cu luna aprilie 2018.
2. Majorarea drepturilor salariale ale antrenorilor încadraţi la categoria didactic-auxiliar începând cu luna martie 2018. 
3. Actualizarea formulei de calcul pentru sporul de noapte la didactic-auxiliar şi nedidactic
4. Eliminarea elementului salarial “Sume compensatorii Art. 146, alin. (5^2), lit.2 din Legea 227/2015” din statul de plată şi calcularea în mod automat a diferenţelor de contribuţii plătite de angajator în numele salariatului conform OUG nr. 3/2018
5. Actualizarea salariilor grilă pe Legea 250 pentru personalul didactic de predare astfel încât să fie afişată valoarea majorată cu 25% şi 20% 
6. Majorarea nivelului maxim pentru anul 2022 pentru personalul de conducere din ISJ/ISMB
7. Implementare elementului salarial “Voucher de vacanţă” în forma de Alte drepturi:
 suma se va opera doar pentru calculul şi reţinerea impozitului
 se va putea opera în perioada aprilie – noiembrie 2018
 nu se va putea opera mai mult de 1.450 lei pe persoana în perioada mai sus menţionată
8. Implementarea raportului “Voucher-e de vacanţă” în meniul Managementul salarizării / Utilitare
8. Au fost implementate următoarele restricţii:
 se pot înregistra sume de “Concediu de odihnă neefectuat”, din forma de Alte drepturi, DOAR la încetarea de contract
 inactivarea elementelor de “Sume compensatorii Art. 146, alin. (5^2), lit.2 din Legea 227/2015” 
 inactivarea elementelor de Hotărâri judecătoreşti până la aprobarea bugetului de către MEN
 câmpul “Motiv alerta R/S” din forma de încadrare va putea fi selectat DOAR pentru personalul didactic de predare 
9. Actualizarea nomenclatorului de bănci cu banca Piraeus Bank
10. A fost corectat nivelul maxim din 2022 pentru funcţia de Asistent medical debutant cu PL. 
11. Conform precizărilor MEN au fost implementate următoarele modificări:
- Personalul care a făcut parte din categoria personalului didactic auxiliar și își desfășoară activitatea în unitățăle de învățământ special și în prezent face parte din categoria personalului nedidactic, nu mai beneficiază de spor pentru învățământ special, potrivit art. 4 din Anexa I, Cap. I, lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017. 
- Personalul medical: medic și asistent medical beneficiază, începând cu 1 martie 2018, potrivit prevederilor art. 38, alin. (3), litera b.) din Legea-cadru nr. 153/2017, de drepturile salariale pentru anul 2022. Începând cu aceeași dată cele două funcții nu mai beneficiază de sporul de stabilitate, având în vedere că această categorie profesională primește începând cu 1 martie 2018, drepturile salariale pentru anul 2022, precum și de sporul pentru învățământ special potrivit art. 4 din Anexa I, Cap. I, lit. B., din Legea-cadru nr. 153/2017.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.12, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.12).
Numai bine,
Echipa EduSAL

Informari financiare - SIIIR/Siveco

Pentru bugetele din siiir:
 
1. Vă informez că au fost adăugate în nomenclator articolele:

Cod articol Denumire articol
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
10.03.08 Contribuții plătite de angajator în numele angajatului

În privința articolelor pentru plățile aferente veniturilor 65.10.04.02 am primit următorul răspuns de la responsabilii MEN:

"Nu fac parte din costul standard plățile aferente clasificației bugetare 65.10 - acestea sunt venituri proprii care nu fac obiectul modulului nostru."
 
2. Vă informez că am actualizat aplicația și acum se pot adăuga valori negative pe influențe. De asemenea, vă informez că am definit un număr de 10 influențe.

Edusal 2.11.2

EdusalSetup_2_11_2.zip

Edusal_2.11.2.zip  

Conform modificărilor aduse în versiunea curentă, enumerate mai jos, instalarea se va face opțional numai dacă utilizatorul consideră că este necesar să rezolve măcar una din situațiile precizate.

După instalarea versiunii 2.11.2, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată NU se vor invalida decât pentru ISJ/ISMB și CCD!

Modificările aduse în versiunile 2.11 și 2.11.1 sunt valabile şi la versiunea 2.11.2.

Vă rugăm să consultați și arhiva ataşată cu informările modificărilor implementate în noua versiune.

Modificările aduse la versiunea 2.11.2 faţă de versiunea 2.11.1 constau în:

1. Plafonarea drepturilor salariale la nivelul lui 2022 pentru personalul din ISJ/ISMB și CCD-uri.

2. Includerea în majorarea drepturilor salariale a personalului auxiliar detașat în ISJ-uri/ISMB

3. Adăugarea grilelor la nivelul anului 2022 pentru Bibliotecar IA M, Informatician IA M/PL, Asistent medical principal PL/S

Precizare MEN:  Potrivit art. 247, litera J din Legea educației naținale nr. 1/2011, antrenorii fac parte din categoria personalului didactic de predare. Având în vedere cele menționate mai sus, antrenorii beneficiază de creșterea salarială cu 20% din luna martie 2018 dacă sunt cuprinși în această categorie de personal.

4. Actualizarea algoritmului de calcul pentru salariul de bază la persoanele încadrate pe coeficient de salarizare conform Legii cadru nr. 153/2017 astfel încât să ţină cont de scutirea de impozit şi tip de unitate

5. Rezolvarea problemelor privind rotunjirile de sporuri în statele de plată (spor zonă izolate, gradație de merit)

6. Rezolvarea problemei de afişare a impozitului pe stat de plată tipărit.

Echipa EduSAL

EDUSAL 2.11.1

EdusalSetup_2_11_1.zip

Modificările aduse la versiunea 2.11.1 faţă de versiunea 2.11 constau în rezolvarea următoarelor probleme:
1. Adăugarea grilelor pentru Analist programator I, II, IA, debutant cu studii S 
2. Generare de stat de plată
3. Adăugarea grilelor la 2022 pentru Asistent medical cu studii PL şi M, Asistent medical principal cu studii PL, M, SSD 
4. Plafonarea drepturilor salariale la nivelul lui 2022 pentru încadrări sub o normă
5. Calcularea altor sporuri la normă întreagă pentru persoanele care trec pe grila din 2022 deşi sunt încadrate sub o normă
6. Calcularea în stat de plată a drepturilor pentru persoanele care trec pe grila din 2022 deşi sunt încadrate sub o normă

După instalarea versiunii 2.11.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată se vor invalida şi vor trece în starea în lucru!

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.11.1, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.11.1).

 

Noutăți

Autentificare