Compartimentul Salarizare, Normare, Edusal

EDUSAL 2.20.3

EdusalSetup_2_20_3.zip

După instalarea versiunii 2.20.3 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

Modificările aduse prin versiunea 2.20, 2.20.1 şi 2.20.2 sunt valabile şi la versiunea 2.20.3.

După instalarea noii versiunii statele nu se vor invalida.

Modificările aduse la versiunea 2.20.3 constau în rezolvarea problemelor semnalate la nivelul ISJ astfel:

  1. 1.      Includerea sporului de complexitate in venitul brut din stat de plată
  2. 2.      Actualizarea salariului grila 2022 pentru funcţia de Manipulant bunuri I
  3. 3.      Excluderea personalului de la validarea pontajului pe zile de CO la trimiterea statului de plată
  4. 4.      Preluarea salariilor grilă anterioare.

NOTA! Pentru setarea salariul grilă 2022 lipsă se va reselecta funcţia de execuţie si se va salva noua valoare.

Numai bine,
Echipa EduSAL

Corectie Statut persoana

Stimaţi colaboratori,

In versiunea 2.20.2 am efectuat o modificare a calculului diferenţei ¼
pentru personalul didactic-auxiliar şi nedidactic în sensul că am
exclus de la calcul pe cei care sunt marcaţi în câmpul “Statut
persoană” din forma de “Incadrare” cu “Detaşat” sau
“Fără titulatură”, dar şi statut HJ.

Am efectuat această actualizare ca urmare a faptului că s-au
descoperit calcule la nivelul unor persoane marcate cu status HJ şi
menţinute în state pentru plata sumelor de hotărâri judecătoreşti.

Am constat în cursul zilei de azi că sunt multe unităţi care nu au
statusul corect stabilit pentru personalul propriu. Vă reamintim că
acest status este utilizat în diferite situaţii de raportare către
MEN.

Pentru a corecta această “problemă“, se va corecta statusul de
salariat cu cel de “Titular” în Stat de personal. Modificarea nu va
duce la invalidarea statului de personal, ci a celui de stat de plată.

Numai bine,

Echipa EduSAL

EDUSAL 2.20.2

EdusalSetup_2_20_2.zip

 După instalarea versiunii 2.20.2 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! 

   Vă reamintim că pe perioada vacanţelor întregul personal didactic, inclusiv personalul de conducere, se află în concediu de odihnă fapt pentru care aceste informaţii trebuie să existe şi în Pontajele din aplicaţia EduSAL. În acest sens regăsiţi adresa ataşată.

   Modificările aduse prin versiunea 2.20 şi 2.20.1 sunt valabile şi la versiunea 2.20.2.

   Modificările aduse la versiunea 2.20.2 constau în: 

   1. Implementarea şi validarea zilelor de Concediu de odihnă pe perioada vacanţelor şcolare cu următoarele menţiuni:
ü În submeniul de Pontaje au fost implementate următoarele câmpuri: Număr, Dată şi Responsabil Cerere de rechemare / aprobare anulare concediu de odihnă în care se vor completa informaţiile aferente cererii pentru care persoanele cadre didactice de predare nu sunt în concediu de odihnă pe perioada vacanţelor şcolare.
   ü La trimiterea statelor de plată se va verifica dacă fiecare cadru didactic de predare, inclusiv personalul de conducere, are un număr de zile de concediu de odihnă egal cu cele aferente vacanţei scolare, respectiv în luna ianuarie 2019 sunt 7 zile. Sunt exceptate de la validare persoanele care au concediu medical în perioada vacanţei şcolare şi / sau au datele cererii de rechemare / aprobare anulare concediu de odihnă completate. Fără aceste informaţii statele de plată nu vor putea fi trimise la server

   2. Implementarea Sporului de complexitate a muncii personalului nedidactic din ISJ/ISMB încadrat în Legea 153/2018 conform Legii nr. 79/28.03.2018 de modificare a legii cadru, respectiv se va acorda funcţiilor regăsite în Anexa nr. VIII, cap. II, litera A, punctul III, nota. 2
NOTA! Se plăteşte de la articolul bugetar 10.01.01.

   3. Implementarea salariilor griă aferente anul 2022 pentru funcţiile semnalate
NOTA! Pentru setarea salariul grilă 2022 lipsă se va reselecta funcţia de execuţie si se va salva noua valoare.

   4. Dezactivarea funcţionalitătii de marcare cu roşu a persoanlor care nu au grila pe 2022 pentru a permite astfel trimiterea la server a statelor de personal

   5. Rezolvarea problemei de calcul semnalate asupra sporului de suprasolicitare neuropsihică în cazul persoanelor încadrate pe coeficient.

   6. Actualizarea fluturaşilor şi a rapoartelor cu ultimele modificări

   Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.20.2, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.20.2).

Numai bine,
Echipa EduSAL"

EDUSAL 2.20.1

EdusalSetup_2_20_1.zip

Citeste-ma_2_20.1.zip

EDUSAL 2.20

EdusalSetup_2_20.zip

Citeste-ma_2_20.pdf

EDUSAL 2.19.2

Citeste-ma_2_19.2.pdf

EdusalSetup_2_19_2.zip

EDUSAL 2.19.1

Citeste-ma_2_19.1_pt_scoli.pdf

EdusalSetup_2_19_1.zip

EDUSAL 2.19

Citeste-ma_2_19_pt_scoli.pdf

Circulară_CO.pdf

EdusalSetup_2_19.zip

EDUSAL 2.18.2

Citeste-ma_2_18.2.pdf

EdusalSetup_2_18_2.zip

Edusal 2.18.1

EdusalSetup_2_18_1.zip

După instalarea versiunii 2.18.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!
După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna noiembrie 2018 se vor invalida.

Vă rugăm ca după instalarea versiunii 2.18.1 să aveţi în vedere în primul rând următoarele verificări de date:
- Drepturile personalului de conducere 
- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
- Prin sondaj orice alte încadrări de persoane cu diferite categorii de personal

Modificările aduse la versiunea 2.18.1 constau în:
1. Implementarea elementului „Inspecţie pentru grad” conform Ordinului nr. 4827/30.08.2018 privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe. 
De reţinut:
 Pentru personalul propriu angajat nu se face nicio setare specială de încadrare
 Pentru personalul care nu aparţine unităţii se vor efectua următoarele setări de încadrare:
a) În stat de personal:
- Data de angajare: 01 ale lunii în care se va face plata
- Data de plecare: prima zi lucrătoare după data de angajare
- Tip asigurat: (1000) Conveţii civile
- Dacă persoana este scutită de impozit, se setează câmpul „Este scutit de impozit”: DA
- Statut persoană: HJ
- Se setează nivelul de învățământ şi sursa de finanţare pe care au fost cuprinse în buget sumele necesare acestor plăți
- Norma de calcul = Norma de bază = Norma de cumul = Norma plata cu ora =0
- Verificați modul de plată - card sau numerar, să fie cel corect
- În forma de Încadrare se va seta funcţia de profesor, grad didactic I, transa de vechime în învatamant 25-30 pe toate legile
- În forma de Drepturi lunare se va seta spor vechime =25

b.) În stat de plată: înregistrați suma aferentă Inspecţiei de grad pe aceeaşi sursă de finanţare şi pe același nivel de învățământ pe care au fost setată persoana în statul de personal. Calculul sumei se va efectua conform art. 11, alin. (1) din OMEN nr. 4827/30.08.2018 , respectiv: [(Salariu grilă Legea 250 *2) /166 ] * Număr ore specifice activităţilor desfăşurate (5 ore sau 7 ore)

 Din suma de Inspecţie de grad se va reţine doar Impozit 10%
 Sumele vor fi declarate în formularul D100 şi nu prin D112
 Sumele privind plata Inspecţiei de grad nu vor apărea pe rapoartele de evidenţă a cheltuielilor salariale
 Se vor plăti de la capitolul 20.13 - Bunuri şi servicii

2. A fost definit raportul “Inspecţie pentru grad” în modulul Managementul salarizării / Rapoarte. 

3. Actualizarea plafonului Numărului de ore la plata cu ora / plata cu ora minorităţi pentru luna noiembrie 2018. Pentru o normă didactică întreagă maximul de număr de ore plata cu ora va fi :
 La o normă didactică plata cu ora de 64 ore maximul va fi de 68
 La o normă didactică plata cu ora de 72 ore maximul va fi de 76
 La o normă didactică plata cu ora de 80 ore maximul va fi de 84
 La o normă didactică plata cu ora de 92 ore maximul va fi de 97
 La o normă didactică plata cu ora de 96 ore maximul va fi de 101
 La o normă didactică plata cu ora de 100 ore maximul va fi de 105

4. Au fost actualizate / implementate salariile grilă Legea 250 pentru combinaţiile de functii din fisierul atasat

5. Blocarea setării încădrărilor de plata cu ora pe coeficient / bifa Reîncadrare conform OUG nr. 91/2017.

Noutăți

Autentificare