Miscarea personalului didactic

Sedinta publica de ocupare posturi ramase neocupate la data de 5 sept 2018

Joi, 6 septembrie 2018, ora 9.00, are loc sedinta publica de repartizare/ocupare a posturilor ramase neocupate, la sediul ISJ Ilfov.

SEDINTE PUBLICE IN PERIOADA 21 AUGUST - 7 SEPTEMBRIE 2018

SEDINTE_PUBLICE_IN_PERIOADA_21_AUGUST_-_7_SEPTEMBRIE_2018.doc

ȘEDINȚELE PUBLICE DIN ZILELE DE 21, 22, 23 AUGUST 2018 ÎNCEP LA ORA 9.00.

SEDINTE PUBLICE

ANUNT SEDINTE PUBLICE – 25, 26 si 27 IULIE 2018!

 

ȘEDINȚELE PUBLICE de

- TITULARIZARE, din datele de 25 si 26 iulie 2018;

- PRETRANSFER , din data de 27 iulie 2018

vor avea loc la sediul Inspectoratului Scolar Judetean Ilfov, din str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, Bucuresti, la ora 9.00.

 

 

                                                               Inspector scolar,

                                                            Prof. Constantin SIMION

Anunt Concurs National Unic - Titularizare

Concursul național de ocupare a posturilor didactice

Sesiunea iulie 2018

Centrul de concurs Liceul Teoretic ”HORIA HULUBEI” Măgurele

Lista_candidati_admisi_la_proba_scrisa_CNU_2018.pdf09/07/2018, 15:45

 

PROBA SCRISĂ

din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din județul Ilfov din data de 11 iulie 2018,

se va desfășura în centrul de concurs LICEUL TEORETIC ”HORIA HULUBEI” MĂGURELE, după cum urmează:

·       pentru disciplinele ÎNVĂȚĂTORI, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, candidații vor susține proba scrisă în clădirea CORP A a liceului (sediul Școlii Gimnaziale) din Strada Fizicienilor, nr.42, Măgurele.

·       pentru TOATE CELELALTE DISCIPLINE, candidații se vor prezenta în clădirea CORP B a liceului, Strada Atomiștilor, nr. 103, Măgurele.

Intrarea în sălile de concurs este permisă între orele 8.00 – 9.00.

Mijloace de transport:           - maxi-taxi 203, 204, 214, 303

- autobuze 427, 453

din stațiile Antiaeriană, Ghencea (capătul liniei de tramvai 41) spre orașul Măgurele.

Telefon de contact centru de concurs: 021 4574432.

 

PREȘEDINTELE COMISIEI JUDEȚENE,

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Prof. Florentina Ecaterina COSTEA

                                                            Inspector școlar,

                                                            Prof. Constantin SIMION

Miscarea personalului didactic 2018-2019

Metodologie_mobilitate_pers_did__2018_2019_.docx

 

Note_finale_CNU_2018.pdf

 

Calendarul_mobilitatii_pers_did_2018_MODIFICAT_OMEN_3017_2018_ISJ_ILFOV_.pdf

 Centralizator discipline 2018.zip

PROGRAME_SCOLARE_CDS.pdf25/01/2018, 09:39

IF_Fisa_evaluare_2018_An_2.doc

IF_ACTUALIZARE_DECIZII_2017_final.zip17/01/2018, 13:37

Conditii_specifice_de_ocupare_a_posturilor_didactice_avizate_de_Comisia_Judeteana_de_mobilitate.pdf13/04/2018, 14:28

LISTA_FINALA_PUNCTAJ_PRETRANSFER.xls

  

ANUNT_DEPUNERE_DOSARE_LA_ISJ_ILFOV_IN_LUNILE_APRILIE-MAI_2018.doc

 

  REINCADRAREA IN FUNCTIA DE PERSONAL DIDACTIC A PERSONALULUI DIDACTIC PENSIONAT

IF_REINCADRARE_PENSIONARI_2018.zip     

PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2018 - 2019  (CF. ART. 81 DIN METODOLOGIE, MEDIE MINIM 7.00)

IF_PREL_CIM_MIN_7_2018.zip    

PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2018 - 2019  (CF. ART. 85 DIN METODOLOGIE, MEDIE MINIM 5.00)

IF_PREL_CIM_min_5_2018.zip    

 

CONCURSUL NATIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR PUBLICATE VACANTE/REZERVATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL SCOLAR 2018 - 2019

     - CNU_2018.zip

     - Programe_valabile_pentru_concurs 2018.zip

 

PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT

       - IF_PRE_2018.zip

   REPARTIZARE IN BAZA ART. 253

      -Repartizare_art_253_2018.zip 

RESTRANGERE DE ACTIVITATE

     - RESTRANGERE_DE_ACTIVITATE.zip 

     -Situatie_nominala_a_cadrelor_care_intra_in_restrangere_activ.pdf

COMPLETARE DE NORMA

    -CN_2017.zip  (arhiva documente necesare)  

Pensionare - mentinere in activitate 2018

    - IF_PENSIONARE_MENTINERE_2018.zip 

INTREGIRE NORMA

   - INTREGIRE_NORMA_2018.zip

PROIECTUL SCHEMEI DE INCADRARE 2018-2019

-Proiectul_schemei_de_incadrare_2018.zip   

-P._S._I._-_2018_2019_ANEXELE_IV-XI.zip02/02/2018, 15:23  (anexa V si VI A modificate)

Organizare concurs/testare conform OMEN nr. 4959/2013

Organizare_concurs_invatamant_stat.zip

Concurs/Testare pentru ocupare posturi didactice de educatoare si invatator - 6 sept

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ILFOV ORGANIZEAZA CONCURS/TESTARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DE EDUCATOARE SI ÎNVĂȚĂTOR PE DATA DE 6.09.2017 - ora 9.00. ACCESUL CANDIDATILOR IN CENTRUL DE CONCURS VA FI PERMIS PANA LA ORA 8.30. CONCURSUL SE VA DESFĂȘURA LA LICEUL HORIA HULUBEI DIN LOCALITATEA MĂGURELE JUDEȚUL ILFOV.
 
Pentru concurs județean se primesc dosarele cadrelor  didactice calificate care au susținut inspecția la clasă în 2017/ și-au echivalat inspecția cu cea de la Definitivat și nu au promovat proba scrisă din 12 iulie/ nu s-au prezentat/ s-au retras. 
 
Dosarele se depun la sediul inspectoratului școlar în zilele de 1 (între orele 8-14.30)și 4 septembrie 2017 (între orele 8-16.30) la sediul inspectoratului școlar, Str. Calea 13 Septembrie, nr 209, Sector 5, București.
 

Sedinta publica repartizare posturi/catedre titularizabile

Ședința publică de repartizare

a candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte) (cel puțin nota 7 la ambele probe) pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată va avea loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov,

 pe data de 26 iulie 2017, ora 12.30.

Programul_desfasurarii_sedintei_publice.pdf

 

Noutăți

Autentificare