Miscarea personalului didactic

Sedinta publica pentru completare de norma - 4 martie 2020

Ședința publică de completare de normă la nivel județean  va avea loc în ziua de MIERCURI, 4 martie 2020, ora 9.00, la sediul Inspectoratului Scolar din str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, București.

Mobilitatea personalului didactic 2019-2020

Metodologia-cadru_privind_mobilitatea_personalului_didactic_de_predare_din_învățământul_preuniversitar_în_anul_școlar_2020-2021.docx  

IF_FISA_DE_EVALUARE_MOBILITATE_2020-2021.pdf06/01/2020, 15:44  

CALENDAR__MOBILITATE_ISJ_ILFOV_IAN_FEBR_2020.pdf10/01/2020, 13:09 

IF_PROIECTUL_SCHEMEI_DE_INCADRARE_2020-2021.zip21/01/2020, 01:40 

Machete-proiect_schema_incadrare_2020_2021.zip27/01/2020, 10:27   

Anexa_VI_A_modificata_2020-2021.zip28/01/2020, 10:32 (unitatile de invatamant sunt rugate sa foloseasca aceasta macheta actualizata)       

Precizari_MEC_nr._2623013.02.2020_privind_stabilirea_normei_didactice_de_predare_in_anul_scolar_2020-2021.pdf17/02/2020, 10:57    

REZULTATELE_ÎN_URMA__SUSȚINERII_INSPECȚIILOR_SPECIALE_LA_CLASĂ_PROBEI_PRACTICE_ÎN_VEDEREA_ÎNTREGIRII_

NORMEI_DIDACTICE_ÎNCEPÂND_CU_1_SEPTEMBRIE_2020.zip17/02/2020, 14:30

CENTRALIZATOR_2020_-_OMEC_NR._309221.01.2020_-_disciplinele_de_invatamant_-_domeniile_si_specializarile_-_probele_de_concurs_valabile_pentru_ocuparea_posturilor_didactice.zip11/02/2020, 10:14       

OMEC_nr._3374_din_28.02.2020_pentru_completarea_Centralizatorului_privind_disciplinele_din_invatamantul_preuniversitar.zip25/03/2020, 16:51                 

GRAFICUL_PRIVIND_SUSTINEREA_INSPECTIILOR_SPECIALE_LA_CLASA_IN_VEDEREA_COMPLETARII_NORMEI_DIDACTICE_DE_INVATAMANT_ÎN_ANUL_ȘCOLAR_2020-2021.pdf   

Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei conform prevederilor art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2020    

Modificare_contract_perioada_determinata_1_an_în_perioada_viabilității_postului.zip

CONDITII_SPECIFICE_-_MOBILITATE.pdf06/03/2020, 09:18      

Lista_cu_punctajele_obținute_de_cadrele_didactice_care_solicită_soluționarea_restrângerii_de_activitate_la_nivelul_Ilfov.pdf13/03/2020, 11:48

 

Lista_actualizata_posturi_catedre_vacante_rezervate_ordonate_pe_disciplina_la_data_de_5_martie.pdf05/03/2020, 15:05                                           

ANUNT_in_atentia_personalului_didactic_de_predare_care_solicta_SOLUTIONAREA_RESTRANGERII_DE_ACTIVITATE_incepand_cu_anul_scolar_2020_2021.pdf05/03/2020, 15:54 

Citește mai departe...

SEDINȚĂ PUBLICĂ DE REPARTIZARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/REZERVATE DIN DATA DE 6 septembrie 2019

Ședința va avea loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Calea 13 Septembrie nr. 209, Sector 5,  începând cu ora 9.00.

REPARTIZAREA PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE A CANDIDAȚILOR CARE S-AU PREZENTAT LA CONCURSUL DE SUPLINIRE ORGANIZAT LA NIVELUL JUDEȚULUI ILFOV  se realizează cu respectarea prevederilor Art. 102 din Metodologia cadru aprobată prin OMEN 5460 / 2018 cu modificările și completările ulterioare;

Sedinta_publica_.pdf 

Rezultate_finale_concurs_testare_din_04_septembrie_2019.zip

GRASU Mariana 
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov 
Managementul resurselor umane

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL JUDEȚEAN!

AFIȘAREA REZULTATELOR  OBȚINUTE LA CONCURSUL JUDEȚEAN / TESTARE ORGANIZAT LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV VA AVEA LOC ÎN DATA DE 4 SEPTEMBRIE 2019

CONTESTAȚIILE SE VOR DEPUNE ÎN INTERVAL DE 2 ORE DE LA AFIȘAREA REZULTATELOR.

Sedinta publica pentru pretransfer

Ședința publică pentru soluționarea cererilor de PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, la cerere, al personalului didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru pretransfer şi pe posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer   și cererile de PRETRANSFER A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR PRIN SCHIMB DE POSTURI/CATEDRE prin consimţământ scris,

va avea loc LUNI 20 MAI 2019, ORA 9:00,

   la Sediul Inspectoratului Școlar Ilfov, din Calea 13 Septembrie nr.209, sector 5, București.

Noutăți

Autentificare