Miscarea personalului didactic

Sedinta publica - 4 septembrie

Vineri, 4 septembrie 2020, începând cu orele 12, la sediul ISJ ILFOV, Calea 13 Septembrie nr. 209, sector 5, București, va avea loc ședința publică de repartizare a cadrelor cu următoarea ordine de prioritate:

 1Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13) care solicită detaşare la cerere în baza hotărârii comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului şcolar şi a punctajului;

2. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:

a) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Metodologie;

b) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie; 

 

LISTA DE POSTURI VA FI POSTATA DUPA ACTUALIZARE....

Lista cadre didactice inscrise la etapa de detasare la cerere prin concurs specific

Lista cadrelor didactice înscrise la etapa de detașare la cerere prin concurs specific  și punctajul obținut la fișa de evaluare a activității profesionale, didactice și științifice pentru ședința din 4.09.2020

 TAB_DTC_SEPT_2020.pdf03/09/2020, 10:11

Sedinta repartizare prelungire CIM conf art.85 din Metodologia-cadru

În data de 25 august 2020, începând cu ora 9.00 , la sediul  Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, Calea 13 Septembrie 209, Sector 5, București, va avea loc repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile privind prelungirea contractului individual de muncă în anul şcolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 și art. 85 din Metodologia-cadru.

10910-_SEDINTA_ART._85.pdf     

Tabel_candidati_Art.85.pdf    

Lista_posturi-catedre_vacante_rezervate_actualizata_24_august_ordonata_pe_discipline.pdf

Decizii titularizare

In zilele de 27-28 august va puteti prezenta pentru ridicarea deciziilor de titularizare.

Sedinta publica pentru detasare la cerere prin concurs specific - 24 august

 LUNI, 24 august 2020, începând cu ora 9.00, la sediul ISJ ILFOV, Calea 13 Septembrie nr. 209, sector 5, București, va avea loc ședința publică de soluționare a solicitărilor pentru detașarea la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.

 

LISTA_CANDIDAȚILOR_CARE_S-AU_ÎNSCRIS_ÎN_PERIOADA_9-16_iulie_2020_PENTRU_DETAȘARE_LA_CERERE_PRIN_CONCURS_SPECIFIC_punctaj.pdf21/08/2020, 21:16          

 
    
 
 

SEDINTA PUBLICA PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE 27 mai

MIERCURI, 27.05.2019, ORA 9, VA AVEA LOC  ȘEDINȚA PUBLICĂ  PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE , LA SEDIUL ISJ ILFOV CU SEDIUL ÎN CALEA 13 SEPTEMBRIE 209, BUCUREȘTI SECTOR 5.

 

Sedinta publica pentru completare de norma - 4 martie 2020

Ședința publică de completare de normă la nivel județean  va avea loc în ziua de MIERCURI, 4 martie 2020, ora 9.00, la sediul Inspectoratului Scolar din str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, București.

Noutăți

Autentificare