Miscarea personalului didactic

Mobilitatea personalului didactic 2019-2020

Metodologia-cadru_privind_mobilitatea_personalului_didactic_de_predare_din_învățământul_preuniversitar_în_anul_școlar_2020-2021.docx  

IF_FISA_DE_EVALUARE_MOBILITATE_2020-2021.pdf06/01/2020, 15:44  

CALENDAR__MOBILITATE_ISJ_ILFOV_IAN_FEBR_2020.pdf10/01/2020, 13:09

 

ACTUALIZAREA DECIZIILOR DE NUMIRE CA TITULARI AI SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/ REPARTIZAȚI PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI / CATEDREI

1_IF_ACTUALIZARE_DECIZII_2020-2021.zip   

CONSTITUIREA CONSORŢIILOR ŞCOLARE

2_IF_Consortii_2020_2021.zip 

Pensionarea/menţinerea ca titulari în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2020 și reîncadrarea ca titular în anul școlar 2020-2021 cf. Deciziei CC nr. 387/2018

4_IF_pensionare_reincadrare_2020-2021.zip   

Întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare

IF_intregire_2020__2021.zip   

Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare 

IF_COMPLETARE_NORMA_2020-2021.zip

 Verificarea situaţiilor privind pregătirea psihopedagogică prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic efectuată de personalul didactic debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6)

IF_verificare_debutanti.zip

SEDINȚĂ PUBLICĂ DE REPARTIZARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR RĂMASE VACANTE/REZERVATE DIN DATA DE 6 septembrie 2019

Ședința va avea loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Calea 13 Septembrie nr. 209, Sector 5,  începând cu ora 9.00.

REPARTIZAREA PE POSTURI DIDACTICE/CATEDRE A CANDIDAȚILOR CARE S-AU PREZENTAT LA CONCURSUL DE SUPLINIRE ORGANIZAT LA NIVELUL JUDEȚULUI ILFOV  se realizează cu respectarea prevederilor Art. 102 din Metodologia cadru aprobată prin OMEN 5460 / 2018 cu modificările și completările ulterioare;

Sedinta_publica_.pdf 

Rezultate_finale_concurs_testare_din_04_septembrie_2019.zip

GRASU Mariana 
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov 
Managementul resurselor umane

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL JUDEȚEAN!

AFIȘAREA REZULTATELOR  OBȚINUTE LA CONCURSUL JUDEȚEAN / TESTARE ORGANIZAT LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV VA AVEA LOC ÎN DATA DE 4 SEPTEMBRIE 2019

CONTESTAȚIILE SE VOR DEPUNE ÎN INTERVAL DE 2 ORE DE LA AFIȘAREA REZULTATELOR.

Sedinta publica pentru pretransfer

Ședința publică pentru soluționarea cererilor de PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, la cerere, al personalului didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru pretransfer şi pe posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer   și cererile de PRETRANSFER A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR PRIN SCHIMB DE POSTURI/CATEDRE prin consimţământ scris,

va avea loc LUNI 20 MAI 2019, ORA 9:00,

   la Sediul Inspectoratului Școlar Ilfov, din Calea 13 Septembrie nr.209, sector 5, București.

Noutăți

Autentificare