Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020

Legislatie_CNU.zip     

Proba scrisă la concursul de titularizare din data 29.07.2020, va începe la ora 9.00

Accesul candidaților în săli se va face între orele 7.00 și 8.15

Comisia Județeană

 9289-_INFO_EX._TITULARIZARE.pdf24/07/2020, 15:07

Anunt_CNU_2020_actualizat.pdf 27/07/2020

 

Modele_subiecte_2020.zip    

Programe_valabile_pentru_concurs_2020.zip    

Precizari_candidati_care_se_inscriu_in_perioada_9-16_iulie_in_vederea_ocuparii_unui_post_vacant.pdf   

Documente_CNU_2020_-_tipizate.zip

Calendarul_privind_mobilitatea_personalului_didactic_din_învățământul_preuniversitar_în_anul_școlar_2020-2021_reactualizat_la_6.07.2020.pdf       

Adresa_3384_DGIP.pdf

 MODEL_CERERE_CONCURS.docx

2020_Fisa_inscriere_concurs.pdf

Lista_posturi_catedre_vacante_rezervate_actualizata_pe_discipline_7_iulie.pdf  

Procedura_nr.31794_desfasurarea_probei_scrise_sigilare_secretizare_lucrari.pdf   

Lista_cadrelor_didactice_înscrise_la_etapa_de_detașare_la_cerere_prin_concurs_specific__și_punctajul_

obținut_la_fișa_de_evaluare_a_activității_profesionale_didactice_și_științifice.pdf17/07/2020, 22:07   

Ordin_privind_modificarea_Metodologiei_-_cadru__privind_mobilitatea_personalului_didactic_2020-2021.pdf22/07/2020, 00:06       

Lista_candidati_Titularizare.pdf23/07/2020, 11:36        

 

Noutăți

Autentificare