Mobilitatea personalului didactic 2019-2020

Metodologia-cadru_privind_mobilitatea_personalului_didactic_de_predare_din_învățământul_preuniversitar_în_anul_școlar_2020-2021.docx  

IF_FISA_DE_EVALUARE_MOBILITATE_2020-2021.pdf06/01/2020, 15:44  

CALENDAR__MOBILITATE_ISJ_ILFOV_IAN_FEBR_2020.pdf10/01/2020, 13:09 

IF_PROIECTUL_SCHEMEI_DE_INCADRARE_2020-2021.zip21/01/2020, 01:40 

Machete-proiect_schema_incadrare_2020_2021.zip27/01/2020, 10:27   

Anexa_VI_A_modificata_2020-2021.zip28/01/2020, 10:32 (unitatile de invatamant sunt rugate sa foloseasca aceasta macheta actualizata)       

Precizari_MEC_nr._2623013.02.2020_privind_stabilirea_normei_didactice_de_predare_in_anul_scolar_2020-2021.pdf17/02/2020, 10:57    

REZULTATELE_ÎN_URMA__SUSȚINERII_INSPECȚIILOR_SPECIALE_LA_CLASĂ_PROBEI_PRACTICE_ÎN_VEDEREA_ÎNTREGIRII_

NORMEI_DIDACTICE_ÎNCEPÂND_CU_1_SEPTEMBRIE_2020.zip17/02/2020, 14:30

CENTRALIZATOR_2020_-_OMEC_NR._309221.01.2020_-_disciplinele_de_invatamant_-_domeniile_si_specializarile_-_probele_de_concurs_valabile_pentru_ocuparea_posturilor_didactice.zip11/02/2020, 10:14       

OMEC_nr._3374_din_28.02.2020_pentru_completarea_Centralizatorului_privind_disciplinele_din_invatamantul_preuniversitar.zip25/03/2020, 16:51                 

GRAFICUL_PRIVIND_SUSTINEREA_INSPECTIILOR_SPECIALE_LA_CLASA_IN_VEDEREA_COMPLETARII_NORMEI_DIDACTICE_DE_INVATAMANT_ÎN_ANUL_ȘCOLAR_2020-2021.pdf   

Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei conform prevederilor art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.09.2020    

Modificare_contract_perioada_determinata_1_an_în_perioada_viabilității_postului.zip

CONDITII_SPECIFICE_-_MOBILITATE.pdf06/03/2020, 09:18      

Lista_cu_punctajele_obținute_de_cadrele_didactice_care_solicită_soluționarea_restrângerii_de_activitate_la_nivelul_Ilfov.pdf13/03/2020, 11:48           

 Rezultatele_inspectii_la_clasa_Restrângere_de_activitate.pdf19/05/2020, 20:25        

Lista_actualizata_posturi_catedre_vacante_rezervate_ordonate_pe_disciplina_la_data_de_5_martie.pdf05/03/2020, 15:05                                           

ANUNT_in_atentia_personalului_didactic_de_predare_care_solicta_SOLUTIONAREA_RESTRANGERII_DE_ACTIVITATE_incepand_cu_anul_scolar_2020_2021.pdf05/03/2020, 15:54 

 Documente_privind_transferarea_personalului_didactic_titular_disponibilizat_prin_restrângere_de_activitate_sau_prin_restructurarea_rețelei_școlare_

ori_prin_desființarea_unor_unități_de_învățământ.zip06/03/2020, 17:11

ACTUALIZAREA DECIZIILOR DE NUMIRE CA TITULARI AI SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/ REPARTIZAȚI PE PERIOADA VIABILITĂȚII POSTULUI / CATEDREI

1_IF_ACTUALIZARE_DECIZII_2020-2021.zip   

CONSTITUIREA CONSORŢIILOR ŞCOLARE

2_IF_Consortii_2020_2021.zip 

Pensionarea/menţinerea ca titulari în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2020 și reîncadrarea ca titular în anul școlar 2020-2021 cf. Deciziei CC nr. 387/2018

4_IF_pensionare_reincadrare_2020-2021.zip   

Întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare

IF_intregire_2020__2021.zip      

grafic_inspectie_IN.zip

Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare 

IF_COMPLETARE_NORMA_2020-2021.zip

 Verificarea situaţiilor privind pregătirea psihopedagogică prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic efectuată de personalul didactic debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6)

IF_verificare_debutanti.zip

Noutăți

Autentificare