ANUNT CONCURS / TESTARE 28 AUGUST 2018

A n u n ț !

Inspectoratul Școlar județean Ilfov

organizează CONCURS/TESTARE, în conformitate cu art. 97(1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar aprobată prin OMEN 5485/2017,

pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate de EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTOARE, LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA FRANCEZĂ, BIOLOGIE, CHIMIE, FIZICĂ, CULTURĂ CIVICĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ, EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ și a posturilor din ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL.

Depunerea și înregistrarea dosarelor se va face în zilele de 23 și 24 august 2018 la sediul inspectoratului școlar din str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, București.

PROBA SCRISĂ va avea loc în data de 28 august 2018, ora 9.00 la LICEUL TEHNOLOGIC ”DOAMNA CHIAJNA” din localitatea Chiajna, Roșu. Accesul candidatilor se va face intre orele 8.00 - 8.30.

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,                                                    

Prof. Florentina Ecaterina COSTEA                

 

                                                                Inspectori şcolari pentru

                                                                                                                               managementul resurselor umane,

                                                                                                                                Prof. Constantin SIMION

                                                                                                                                Prof. Mariana GRASU  

Noutăți

Autentificare