Concurs directori unitati de invatamant

Rezultate interviu directori/directori adjuncti

Rezultate_interviu_directori.pdf

Concurs directori / directori adjuncti 2017

Anunț_concurs_directori_iulie_2017.pdf

Lista_posturi_directori.pdf

 

Lista_finala_a_candidatilor_care_indeplinesc_conditiile_de_inscriere_si_participare_la_concurs.pdf

 

PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director  și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din județul Ilfov se va desfășura în Centrul special de concurs, organizat la Liceul Tehnologic ”Doamna Chiajna”, Strada 1 Decembrie 1918, localitatea Roșu-Chiajna, jud. Ilfov, pe data de 17.07.2017.

Lista_documentelor_necesare_înscrierii_la_concurs.pdf

Ordin__3969-2017.pdf

Metodologie_concurs_directori_directori_adjuncti_30.05.2017.pdf

BIBLIOGRAFIE_CONCURS.pdf

fise_post.zip

P.O._concurs_directori.pdf10/07/2017, 13:19

Ordin pentru modificarea Metodologiei privind oragnizarea și desfășuarrea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3969/2017    OMEN_4068_15.06.2017.pdf

P.O._concurs_directori.pdf

Procedura_operationala_proba_scrisa_concurs_directori_afisare.pdf

 

Rezultate concurs directori / directori adjuncti

Raport_rezultate_obtinute_de_candidati_la_concursul_de_ocupare_a_functiilor_de_director_si_director_adjunct_din_invatamantul_preuniversitar.pdf

(Raport extras de pe  platforma mon.edu.ro)

Reprogramare interviu si evaluare CV - Directori

Nou_planificare_interviu.pdf25/10/2016, 21:43

Noutăți

Autentificare