Miscarea personalului didactic

Sedinta publica pentru pretransfer

Ședința publică pentru soluționarea cererilor de PRETRANSFER CONSIMŢIT ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR, la cerere, al personalului didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru pretransfer şi pe posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer   și cererile de PRETRANSFER A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR PRIN SCHIMB DE POSTURI/CATEDRE prin consimţământ scris,

va avea loc LUNI 20 MAI 2019, ORA 9:00,

   la Sediul Inspectoratului Școlar Ilfov, din Calea 13 Septembrie nr.209, sector 5, București.

OMEN 3862/4.04.2019 privind miscarea personalului didactic

OMEN_3862.pdf

Sedinta publica pentru restrangere de activitate

MIERCURI, 27.03.2019, ORA 9,LA SEDIUL ISJ ILFOV, VA AVEA LOC  ȘEDINȚA PUBLICĂ  PENTRU SOLUȚIONAREA RESTRÂNGERILOR DE ACTIVITATE.

Sedinta publica pentru completare de norma

Ședința publică de completare de normă la nivel județean  va avea loc în ziua de joi, 7 martie 2019, ora 9.00, la sediul Inspectoratului Scolar din str. Calea 13 Septembrie, nr. 209, București.

Programare/precizari P.S.I 2019-2020

Progr_avizare_pr_incadrare.pdf

precizari_PSI.zip

Miscarea personalului didactic 2019-2020

OMEN_5460_mobilitate_2019_2020.pdf

OMEN 5530_Programe_Concurs Titularizare.zip

Metodologie mobilitate pers did 2019_2020 .pdf

IF_Calendarul_mobilitatii_2019_REACTUALIZAT__18.04.2019_93*1.xls

OMEN_3886_11_aprilie_2019 (modificare calendar mobilitate).pdf

FISA_DE_EVALUARE_-_MOBILITATE_2019-2020.doc

IF_ACTUALIZARE DECIZII TITULARI.zip16/01/2019, 13:24  

Cadre_didactice_in_restrangere_de_activitate.pdf13/03/2019, 14:47 

LISTA_NOMINALA_PUNCTAJE_PRETRANSFER.pdf  10/05/2019, 14:30

  

DETAȘAREA PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

IF_Detasare_2019.zip

  Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei

PREL_CIM_art.93*1.zip

PRELUNGIREA C.I.M. PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2019-2020 (Art. 61 din Metodologie - Candidati care au dobandit cel putin DEFINITIVATUL sau sunt inscrisi la examenul national de DEFINITIVAT - 2019, media de repartizare minimum 7,00 - concurs national 2018, 2017) 

IF_PRELUNGIRE_CIM_MIN7_DEF_2019_REACTUALIZAT.zip

PRETRANSFER CONSIMTIT INTRE UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR - SESIUNEA 2019

Conditii_specifice_ocupare_posturi prin pretransfer .pdf24/04/2019, 14:02 

PRETRANSFER_2019_REACTUALIZAT.zip18/04/2019, 18:41   

PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA IN ANUL SCOLAR 2019-2020 (Art. 85 din Metodologie: Candidati care au obtinut media minimum 5.00 la concursul national, sesiunea 2018, 2017)  

IF_PRELUNGIRE_CIM_5_2019.zip

REINCADRAREA IN FUNCTIA DE PERSONAL DIDACTIC A PENSIONARILOR,  FOSTI TITULARI,  CU CONDITIA SUSPENDARII PENSIEI - SESIUNEA 2019 

IF_REÎNCADRARE_2019.zip

SOLUȚIONAREA CERERILOR DE  CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

IF_SOLUTIONARE_CONC_FARA_PLATA_2019.zip

CONSORTIILE SCOLARE - 2019   

CONSORTIILE_SCOLARE_-_2019.zip     

TRANSFERUL, INCEPAND CU 01.09.2019 - TITULARI DETASATI PENTRU NESOLUTIONAREA RESTRANGERII DE ACTIVITATE (Art.48)

Transfer_incepand_cu_1sep2019.zip

TITULARIZARE IN BAZA ART. 253 DIN LEGEA NR. 1/2011 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE -  PENTRU  ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Titularizare_in_baza_art._253.zip

RESTRANGERE DE ACTIVITATE 2019-2020

RESTRANGERE DE ACTIVITATE 2019-2020.zip

COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020

COMPLETAREA_NORMEI__PENTRU_ANUL_SCOLAR_2019-2020.zip

PENSIONARE / MENTINERE IN ACTIVITATE 2019

PENSIONARE__MENTINERE_CA_TITULARI_PESTE_VARSTA_DE_PENSIONARE___2019.zip      

INTREGIREA NORMEI DIDACTICE PRIN TRANSFER - 2019

INTREGIREA_NORMEI__PRIN_TRANSFER_-_2019.zip     

PROIECTUL SCHEMEI DE ÎNCADRARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

Proiectul_schemei_de_incadrare_2019_2020.zip

 

Noutăți

Autentificare